Czy możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu i może się okazać, że zaistnieją w tym czasie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z dnia na dzień, w trybie dyscyplinarnym. Więcej wątpliwości natomiast budzi to, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi, stąd dość obszerne orzecznictwo sądów... Czytaj dalej →

Pozbawienie pracownika wolności a jego stosunek pracy

Pisaliśmy już na tym blogu o tym, jaki wpływ na stosunek pracy ma tymczasowe aresztowanie pracownika. Wpis można przeczytać tutaj. Dziś kilka słów na pokrewny temat – co w przypadku, gdy pracownik otrzyma wezwanie do odbycia kary pozbawienia wolności? Jak powinien zachować się pracodawca, czy umowa o pracę wygasa, czy trzeba ją rozwiązać, czy orzeczenie... Czytaj dalej →

Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę? Spadek obrotów gospodarczych Nowe przepisy są... Czytaj dalej →

Nieobecność pracownika w pracy jako przesłanka ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Kodeks pracy w art. 41 wyłącza dopuszczalność wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w czasie jego urlopu bądź innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Czyli np. okresu niezdolności do pracy z powodu choroby, sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, tymczasowego aresztowania etc. Kogo chroni Kodeks pracy? Stosowanie tego przepisu w praktyce wywołuje wiele kontrowersji.... Czytaj dalej →

Kryteria doboru do zwolnienia – podawać, czy nie podawać?

Pracodawcy często zastanawiają się, czy wypowiadając umowę o pracę z uwagi na likwidację stanowiska pracy powinni podejmować decyzję w oparciu o wcześniej ustalone kryteria doboru do zwolnienia, czy nie ma takiej konieczności. Rodzaj stanowiska pracy Ażeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na inne, a mianowicie: czy likwidowane jest stanowisko pracy... Czytaj dalej →

W jakich przypadkach sąd może orzec o niecelowości przywrócenia pracownika do pracy?

Z art. 45 § 1 KP wynika zasada rozstrzygania sprawy o roszczenia wskazane w tym przepisie zgodnie z żądaniem poszkodowanego pracownika. Z tego względu zasądzenie odszkodowania w miejsce żądanego przywrócenia do pracy może nastąpić wyjątkowo, gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. Pracodawca, który wskazuje nieprawdziwą przyczynę rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, z... Czytaj dalej →

Pozostawienie awizo jako moment doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę 

Pracodawcy często borykają się z problemem niemożności doręczenia pracownikom różnego rodzaju oświadczeń, w tym w szczególności dotyczących rozwiązania umowy o pracę. Pracownicy unikają ich odbioru, niekiedy odwlekając w ten sposób moment rozwiązania umowy. Termin rzeczą względną? W przypadku wypowiedzenia, termin doręczenia oświadczenia rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia; przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia – data doręczenia jest... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑