Merski Info

Merski Info

opublikowano: 19 maja, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


W jakim języku podpisać umowę o pracę z obywatelem Ukrainy?

Otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. sprawiło, że coraz liczniejsze grono pracodawców będzie musiało zadać sobie pytanie o język, w jakim powinni zawrzeć umowę o pracę z taką osobą. Czy wystarczy umowa sporządzona po polsku, czy trzeba ją przetłumaczyć na język ukraiński? Odpowiedź na to pytanie... View

Czytaj więcej

Jakub Jurasz

Jakub Jurasz

opublikowano: 21 kwietnia, 2022

kategorie: Prawo Pracy


Szczególna ochrona stosunku pracy – przykłady mniej znane

Wszyscy pracownicy korzystają z tak zwanej ogólnej, czy powszechnej ochrony trwałości ich stosunku pracy. Przejawia się ona m. in. w ochronie przed zwolnieniem z pracy bez jakiejkolwiek przyczyny bądź z błahej przyczyny i przysługującym pracownikom prawie kwestionowania rozwiązania umowy o pracę przed sądem pracy. Niektóre kategorie pracowników korzystają jednak ze wzmożonej ochrony, która może polegać...

Czytaj więcej

Karolina Kosmowska

Karolina Kosmowska

opublikowano: 25 lutego, 2022

kategorie: Prawo Pracy


Ogólne zasady legalnego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wprowadzono ułatwienia dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą. W szczególności osoby te zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny związanej z epidemią covid-19. Jednak sam wjazd do Polski to nie wszystko. Jakie dokumenty będą konieczne, jeśli obywatele Ukrainy chcieliby zostać w Polsce i podjąć tutaj...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 17 lutego, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Długo wyczekiwany projekt przepisów o pracy zdalnej

W ostatnich dniach pojawiły się dwa, długo oczekiwane projekty ustaw zmieniających przepisy Kodeksu pracy. Jeden z nich dotyczy pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, drugi dotyczy m.in. obowiązków informacyjnych pracodawcy, umów terminowych oraz uprawnień rodzicielskich. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie projektowanych przepisów w zakresie pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia przez pracodawców kosztów wykonywania pracy zdalnej. ...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 27 stycznia, 2022

kategorie: Firma i zarządzanie


Czas na zmiany w kasach zapomogowo–pożyczkowych

Tylko do kwietnia przyszłego roku kilkaset działających w Polsce kas zapomogowo–pożyczkowych (KZP) ma czas na dostosowanie swojej działalności do zmienionych przepisów prawa. Przypominamy, że w październiku 2021 r. weszła w życie nowa ustawa. To z jej przepisów wynika właśnie 18 – miesięczny okres na wprowadzenie niezbędnych zmian do statutów. Czasu tylko pozornie jest sporo Zmiany,...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 5 stycznia, 2022

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku uzależniającego wejście w życie tej umowy od jednostronnej decyzji pracodawcy?

Nie budzi już większych kontrowersji dopuszczalność uzgodnienia przez strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę, bądź zastrzeżenia prawa odstąpienia od niej ze skutkiem w postaci ustania zobowiązań obu stron – dalszego wypłacania odszkodowania przez pracodawcę oraz powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej przez byłego pracownika. A...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 15 listopada, 2021

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Czy łatwiej będzie zatrudnić cudzoziemca?

Pod koniec października do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy mającej uprościć nieco formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców, w tym dotyczące uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Łatwiej ma być też wykazać polskie korzenie i uzyskać Kartę Polaka, a nadto skrócić się mają postępowania administracyjne związane z uzyskaniem...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 9 listopada, 2021

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Obowiązek dokonywania obiektywnej oceny pracowników

Do katalogu obowiązków pracodawcy o charakterze podstawowym, zapisanych w Kodeksie pracy, zalicza się m. in. obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Brak ocen, bądź ocena nieobiektywna utrudnia rozstanie z pracownikiem  Ocena pracowników jest więc nie tyle przywilejem, co obowiązkiem przełożonych. Zaniedbanie tego obowiązku, bądź jego wyłącznie formalne spełnianie, jako...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 28 października, 2021

kategorie: Firma i zarządzanieKontrole


Jednoczesne przeprowadzenie kilku kontroli w przedsiębiorstwie – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością ewentualnej kontroli dokonywanej przez szereg rożnych instytucji. Kontrole zazwyczaj wiążą się z pewnymi niedogodnościami i wzbudzają umiarkowany entuzjazm. Ustawa Prawo przedsiębiorców (dalej: ustawa) wprowadziła zatem ogólną zasadę, zgodnie z którą nie można równocześnie podejmować  i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Od zasady tej przepisy przewidują jednak szereg...

Czytaj więcej

Marta Gałka

Marta Gałka

opublikowano: 9 września, 2021

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Wypadek w sklepie – czy właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za każdy wypadek?

Dla jednego z naszych Klientów prowadziliśmy w ostatnim czasie ciekawą sprawę, która zakończyła się uzyskaniem korzystnego dla Klienta wyroku. Sądy orzekające zarówno w I, jak i II instancji podzieliły nasze stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca prowadzący duży obiekt handlowy nie odpowiada automatycznie za każdy wypadek, który miał miejsce na terenie tego obiektu.  W prowadzonej przez... View

Czytaj więcej