MerskiInfo

opublikowano: 24 listopada, 2022

kategorie: Prawo PracyZmiany w prawie


Jeszcze w listopadzie zaczną obowiązywać nowe stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych 

 W Dzienniku Ustaw pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14 listopada 2022 r., które zmienia rozporządzenie z roku 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  Już od 29 listopada br. obowiązywać będą wyższe stawki diet i limitów na nocleg... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 18 listopada, 2022

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Zwolnienia od pracy przysługujące pracownikom w związku z potrzebami wojska

Coraz częściej pracownicy składają pracodawcom różnego rodzaju wnioski o zwolnienia od pracy w związku z szeroko rozumianymi „sprawami wojskowymi”. Przepisy regulujące kwestię tych zwolnień są rozsiane po różnego rodzaju aktach prawnych, więc często pracodawcy mają problem z ustaleniem, czy zwolnień w konkretnym wypadku muszą udzielać.  W dzisiejszym wpisie postaramy się przedstawić najczęstsze powody, dla których...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 7 listopada, 2022

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Czy pracownik może wybrać placówkę medycyny pracy, w której wykona zlecone przez pracodawcę badania profilaktyczne?

W praktyce zdarza się niekiedy, że pracownicy przedstawiają pracodawcy orzeczenie lekarza profilaktyka, który nie współpracuje jednak z tą jednostką medycyny pracy, z którą umowę podpisał pracodawca. Czy takie orzeczenie powinno być przez pracodawcę honorowane? Odpowiedzi na to pytanie trzeba poszukać w przepisach ustawy o służbie medycyny pracy. W art. 12 ust. 1 stanowi ona, że... View

Czytaj więcej

Marta Kurzajewska - Ożarowska

opublikowano: 27 października, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


Wkrótce zmiana czasu. Jak wpłynie na rozliczenie czasu pracy?

30 października o godzinie 3:00 w nocy dojdzie do odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego i wprowadzenia czasu środkowoeuropejskiego. Oznacza to, że o godzinie 3:00 przesuniemy zegarki o godzinę wstecz, tj. na godzinę 2:00. Co ciekawe, czas od godziny 2:00 do godziny 3:00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 10 października, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Czy związki zawodowe będą mogły domagać się od pracodawcy informacji o parametrach, na jakich opierają się systemy sztucznej inteligencji mające wpływ na warunki pracy lub płacy?

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę o związkach zawodowych, zgłoszony przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pojawi się nowy przepis Zgodnie z jego założeniami, do ustawy związkowej ma być dopisany przepis uprawniający zakładową organizację związkową do domagania się od pracodawcy informacji o: „parametrach, zasadach i instrukcjach, na których opierają się algorytmy...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 3 października, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


Jaki wpływ ma nieobecność pracownika na możliwość zastosowania wobec niego kary porządkowej?

Przepisy Kodeksu pracy o nakładaniu kar porządkowych przewidują bardzo sformalizowaną procedurę ich stosowania. Błędy formalne popełnione przez pracodawcę prowadzić mogą do uchylenia kary przez sąd, niezależnie od tego, czy sama kara miała merytoryczne podstawy. Warto więc skrupulatnie przygotować się do zastosowania kary porządkowej, aby nie polec w sądzie. Dziś przybliżymy Państwu kwestię wpływu nieobecności pracownika...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 15 września, 2022

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Ochrona stosunku pracy osób pełniących służbę wojskową w świetle przepisów ustawy o obronie Ojczyzny

Wzmożona ochrona zatrudnienia osób pełniących służbę wojskową przewidziana w ustawie uchwalonej w marcu bieżącego roku nie jest oczywiście żadnym novum, niemniej z uwagi na nowe formy pełnienia tej służby, jakie przewiduje ta ustawa, warto się jej bliżej przyjrzeć. Na czym polega ochrona? Zgodnie z art. 303 omawianej ustawy stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 25 sierpnia, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


Czy możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu i może się okazać, że zaistnieją w tym czasie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z dnia na dzień, w trybie dyscyplinarnym. Więcej wątpliwości natomiast budzi to, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi, stąd dość obszerne orzecznictwo sądów...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 3 sierpnia, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty UstawZmiany w prawie


Rząd przygotowuje nowe przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt. Rząd planuje na nowo napisać przepisy regulujące prowadzenie przez związki zawodowe sporów zbiorowych z pracodawcami. Aktualnie obowiązujące liczą sobie już ponad 30 lat. Czas na zmiany Możliwość prowadzenia przez związki zawodowe rokowań z pracodawcami, w szczególności w celu rozwiązania sporów zbiorowych, jest ich prawem zagwarantowanym...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 10 lipca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Umowy terminowe według projektu nowelizacji Kodeksu pracy

Wygląda na to, że powoli kończą się prace nad kolejną, obok wprowadzającej do Kodeksu pracy pracę zdalną i kontrole trzeźwości, dużą nowelizacją tego aktu prawnego. Mowa o projekcie ustawy wdrażającej dwie europejskie dyrektywy, m. in. dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jedną z wielu zmian, jakie ta nowelizacja ma wprowadzić, jest zmiana przepisów... View

Czytaj więcej