MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 15 września, 2022

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Ochrona stosunku pracy osób pełniących służbę wojskową w świetle przepisów ustawy o obronie Ojczyzny

Wzmożona ochrona zatrudnienia osób pełniących służbę wojskową przewidziana w ustawie uchwalonej w marcu bieżącego roku nie jest oczywiście żadnym novum, niemniej z uwagi na nowe formy pełnienia tej służby, jakie przewiduje ta ustawa, warto się jej bliżej przyjrzeć. Na czym polega ochrona? Zgodnie z art. 303 omawianej ustawy stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 25 sierpnia, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


Czy możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu i może się okazać, że zaistnieją w tym czasie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z dnia na dzień, w trybie dyscyplinarnym. Więcej wątpliwości natomiast budzi to, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi, stąd dość obszerne orzecznictwo sądów...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 3 sierpnia, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty UstawZmiany w prawie


Rząd przygotowuje nowe przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt. Rząd planuje na nowo napisać przepisy regulujące prowadzenie przez związki zawodowe sporów zbiorowych z pracodawcami. Aktualnie obowiązujące liczą sobie już ponad 30 lat. Czas na zmiany Możliwość prowadzenia przez związki zawodowe rokowań z pracodawcami, w szczególności w celu rozwiązania sporów zbiorowych, jest ich prawem zagwarantowanym...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 10 lipca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Umowy terminowe według projektu nowelizacji Kodeksu pracy

Wygląda na to, że powoli kończą się prace nad kolejną, obok wprowadzającej do Kodeksu pracy pracę zdalną i kontrole trzeźwości, dużą nowelizacją tego aktu prawnego. Mowa o projekcie ustawy wdrażającej dwie europejskie dyrektywy, m. in. dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jedną z wielu zmian, jakie ta nowelizacja ma wprowadzić, jest zmiana przepisów... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 21 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyZmiany w prawie


Będą zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Z początkiem nowego roku szkolnego ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie określające wykaz prac, których nie mogą wykonywać młodociani, jak też określające warunki, pod jakimi wyjątkowo będzie dopuszczalne zatrudnianie młodocianych powyżej 16 roku życia przy tych pracach. Nowe rozporządzenie, na razie będące jeszcze w fazie rządowego procesu legislacyjnego, ma zastąpić dotychczasowe przepisy pochodzące z 2004 roku....

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 13 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu – cz. II

Problem z legalnością niektórych działań pracodawców nakierowanych na kontrolę trzeźwości pracowników Prezes UODO podniósł jeszcze w roku 2019. W połowie bieżącego roku projekt przepisów mających kwestię tę uregulować trafił wreszcie do Sejmu. Przepisy mają być rozpatrywane łącznie z projektem dotyczącym zasad pracy zdalnej, o którym pisaliśmy ostatnio tutaj. Dzisiejszy wpis skupi się na kontrolach trzeźwości....

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 9 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu

Po niemal roku prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego projekt został w końcu przekazany do parlamentu. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o założeniach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna nie tylko w czasie epidemii Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego rozwiązania, niepowiązanego w żaden sposób z aktualną sytuacją epidemiczną. Tym samym, wraz z...

Czytaj więcej

Merski Info

Merski Info

opublikowano: 19 maja, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


W jakim języku podpisać umowę o pracę z obywatelem Ukrainy?

Otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. sprawiło, że coraz liczniejsze grono pracodawców będzie musiało zadać sobie pytanie o język, w jakim powinni zawrzeć umowę o pracę z taką osobą. Czy wystarczy umowa sporządzona po polsku, czy trzeba ją przetłumaczyć na język ukraiński? Odpowiedź na to pytanie... View

Czytaj więcej

Jakub Jurasz

Jakub Jurasz

opublikowano: 21 kwietnia, 2022

kategorie: Prawo Pracy


Szczególna ochrona stosunku pracy – przykłady mniej znane

Wszyscy pracownicy korzystają z tak zwanej ogólnej, czy powszechnej ochrony trwałości ich stosunku pracy. Przejawia się ona m. in. w ochronie przed zwolnieniem z pracy bez jakiejkolwiek przyczyny bądź z błahej przyczyny i przysługującym pracownikom prawie kwestionowania rozwiązania umowy o pracę przed sądem pracy. Niektóre kategorie pracowników korzystają jednak ze wzmożonej ochrony, która może polegać...

Czytaj więcej

Karolina Kosmowska

Karolina Kosmowska

opublikowano: 25 lutego, 2022

kategorie: Prawo Pracy


Ogólne zasady legalnego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wprowadzono ułatwienia dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą. W szczególności osoby te zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny związanej z epidemią covid-19. Jednak sam wjazd do Polski to nie wszystko. Jakie dokumenty będą konieczne, jeśli obywatele Ukrainy chcieliby zostać w Polsce i podjąć tutaj...

Czytaj więcej