Przetwarzanie danych osobowych dzieci – o czym należy pamiętać?

W jednej z opisanych niedawno w „Biuletynie UODO”1 decyzji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił upomnienia administratorowi za naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Sprawa była o tyle ciekawa, że pojawia się w niej wątek przetwarzania danych osobowych osoby niepełnoletniej. O co chodziło w sprawie? Administrator – podmiot prowadzący szkołę językową - postanowił zareklamować swoje... Czytaj dalej →

Standardy ochrony małoletnich – płynie termin na ich wdrożenie przez zobowiązane podmioty 

W lutym bieżącego roku znowelizowana została ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, o czym już pisaliśmy. Zmiany wprowadzone w lutym obejmują także ustalenie dodatkowych środków mających na celu ochronę małoletnich przez zagrożeniami związanymi z przestępczością na tle seksualnym. Jednym z nich są tzw. standardy ochrony małoletnich. Co kryje się pod... Czytaj dalej →

Ministerstwo zapowiada nowelizację Kodeksu pracy regulującą zasady naliczania stażu pracy

Nagłaśniany od wielu lat problem nierównego traktowania w zakresie ustalania stażu pracy ma szansę zostać rozwiązany. Szczątkowa regulacja ma zostać uzupełniona o zasady obejmujące swym zakresem nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i stosunku służbowego, ale i pozostałe osoby podejmujące pracę zarobkową na podstawie rozmaitych stosunków prawnych. Krzywdzące zasady naliczania stażu W dniu... Czytaj dalej →

Projektowane zmiany dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy

18 kwietnia bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Dla wielu przedsiębiorców zmiany w obszarze zatrudniania cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy mają kluczowe... Czytaj dalej →

Jakie mogą być konsekwencje nieuprawnionego używania przez pracownika służbowego sprzętu w celach prywatnych?

Kilka lat temu Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie zasad i podstaw odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika wykorzystującego powierzony mu telefon służbowy w celach prywatnych.1 O co chodziło w sprawie? Pracodawca pozwał swojego byłego pracownika o zapłatę kwoty 37.000 zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania. Kwota ta wynikała z faktur, jakie wystawił... Czytaj dalej →

Pracownik zostaje wybrany radnym jednostki samorządu terytorialnego – jakie skutki ma to dla pracodawcy?

Wybory samorządowe za nami. Wielu pracodawców, być może po raz pierwszy, będzie miało okazję przekonać się, że ich pracownicy uzyskali mandat radnego gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego. Jakie skutki ten wybór wywołuje odnośnie do istniejącego między stronami stosunku pracy? Skupimy się na sytuacji osób, które przed wyborem nie były urzędnikami samorządowymi, a więc np. nie pracowały... Czytaj dalej →

O czym powinien pamiętać pracodawca formułując wypowiedzenie umowy o pracę, aby nie narazić się na problemy? 

Pracodawca, który zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę (zarówno zawartą na czas określony jak i bezterminową) pamiętać musi o podaniu pracownikowi uzasadnienia swojej decyzji. W razie odwołania się pracownika do sądu, sąd ten badać może także ten aspekt procesu rozstania się z pracownikiem – a więc to, czy pracodawca prawidłowo wywiązał się z obowiązku podania... Czytaj dalej →

Czy sama utrata kontroli nad danymi osobowymi przez administratora może uzasadniać konieczność wypłaty odszkodowania?

Niedawno opublikowane orzeczenie TSUE1 zawiera istotne dla praktyki wskazówki dotyczące przesłanek dochodzenia odszkodowania przez podmiot danych w sytuacji, gdy administrator danych utracił kontrolę na danymi osobowymi. O co chodziło w sprawie? W sprawie, która trafiła do TSUE, rozpoznawanej przez jeden z niemieckich sądów, stan faktyczny przedstawiał się następująco. Powód – osoba fizyczna – udał się... Czytaj dalej →

Zmiana czasu a wynagrodzenie

W najbliższy weekend, 31 marca 2024 r. przestawimy zegarki z godzinę 2:00 na godzinę 3:00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego. Czas ten towarzyszyć będzie nam do 27 października, kiedy to przestawimy zegary z godziny 3:00 na 2:00 i wrócimy do czasu środkowoeuropejskiego.   Wprowadzenie czasu letniego dla niektórych oznaczać będzie krótszy sen, a... Czytaj dalej →

Rząd planuje zmienić przepisy w celu ochrony pracowników przed działaniem substancji szkodliwie działających na płodność

Na drugi kwartał bieżącego roku przewidziano zmiany w art. 222 Kodeksu pracy. Przepis ten aktualnie odnosi się do substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych, które mają działanie rakotwórcze lub mutagenne. Na jego podstawie wydano w 2012 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑