Odpis na ZFŚS na rok 2024 

W przekazanym do Sejmu projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, ani też w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej nie przewidziano przepisu, który nakazywałby ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2024 wg przeciętnego wynagrodzenia z roku innego niż poprzedni (2023). Dotychczas, to właśnie w ustawach okołobudżetowych wskazywano, wg przeciętnego wynagrodzenia z którego roku należało ustalać odpis... Czytaj dalej →

Paczki świąteczne z ZFŚS dla dzieci 

Grudzień za pasem, co oznacza że rozpoczyna się sezon paczek świątecznych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W wielu firmach paczki wydawane są dla dzieci pracowników, a pracodawcy zadają sobie często pytanie, czy paczki świąteczne dla dzieci powinny być różnicowane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną rodzica – pracownika?  Wątpliwości te wynikają... Czytaj dalej →

Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Karta pobytu – czy jest wystarczająca do zatrudnienia cudzoziemca?

W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że pracodawca jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do zażądania przedstawienia przez cudzoziemca ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce oraz do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały jego okres zatrudnienia. Zadaliśmy również pytanie czy tego typu dokumentem może być karta pobytu, a odpowiedź na to pytanie należałoby zacząć od wyjaśnienia... Czytaj dalej →

Rozwiązanie umowy o pracę – w jakim terminie wypłacić pracownikowi wynagrodzenie i ewentualne inne należne świadczenia, jak np. odprawy?

Czy pracodawca musi rozliczyć się z pracownikiem już w dacie rozwiązania umowy o pracę, czy też pracownik musi poczekać na termin wypłaty wynagrodzenia właściwy dla wszystkich pracowników? Częstą praktyką w spółkach - w szczególności tych, które są dużymi pracodawcami - jest to, że niezależnie od tego w jakim terminie dojdzie do rozwiązania umowy o pracę... Czytaj dalej →

Jak daleko sięga pracowniczy obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy?

Przestrzeganie „zasad współżycia społecznego” – niepisanych, powszechnie akceptowanych reguł etycznego, moralnego i uczciwego postępowania w relacjach międzyludzkich jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika (art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy). Przepis ten jednak wyraźnie stanowi o obowiązku przestrzegania tych zasad „w zakładzie pracy”. Często jednak określone zachowania potencjalnie naruszające omawiany obowiązek są podejmowane... Czytaj dalej →

Jakich dokumentów pracodawca powinien zażądać od cudzoziemca na etapie rekrutacji?

Kodeks pracy określa, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania wybranych danych osobowych, a przy tym dokumentów, które je potwierdzą. W przypadku kandydatów do pracy będących cudzoziemcami omawiane uprawnienie jest nieco szersze, a przy tym jest nie tylko prawem pracodawcy, ale również jego obowiązkiem. Obowiązek zweryfikowania podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce... Czytaj dalej →

Zmiany w zakresie BHP dla pracowników wykonujących pracę z użyciem komputerów  

W piątek 17 listopada 2023 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Celem zmiany jest dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian technologicznych, które zaszły od czasu jego wydania w 1998 r. W ciągu 25 lat obowiązywania Rozporządzenia miał miejsce znaczący... Czytaj dalej →

Zezwolenie na osiedlenie – czy ten dokument ma jeszcze moc prawną?

Jednym z obszarów naszej działalności w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców, których nasi Klienci chcą zatrudnić. Nierzadko podczas takiej weryfikacji spotykamy się z dokumentami, które zostały wydane nawet kilkanaście lat temu. Ostatnio w nasze ręce trafiło zezwolenie na osiedlenie – dokument, który w aktualnym stanie prawnym nie jest już wydawany.  Czy tego... Czytaj dalej →

Polska naruszyła prawo zmuszając sędzie do przejścia w stan spoczynku wcześniej niż mężczyzn

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła prawo zmuszając kobiety – sędzie do przejścia w stan spoczynku wcześniej niż mężczyzn – sędziów.  Większością głosów 5:2 zapadł 24 października br. wyrok w sprawie Pająk i inni przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła czterech kobiet pełniących funkcję sędziego, które zarzuciły państwu polskiemu w ramach postępowania przed ETPCz naruszenie... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑