Czy związki zawodowe będą mogły domagać się od pracodawcy informacji o parametrach, na jakich opierają się systemy sztucznej inteligencji mające wpływ na warunki pracy lub płacy?

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę o związkach zawodowych, zgłoszony przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pojawi się nowy przepis Zgodnie z jego założeniami, do ustawy związkowej ma być dopisany przepis uprawniający zakładową organizację związkową do domagania się od pracodawcy informacji o: „parametrach, zasadach i instrukcjach, na których opierają się algorytmy... Czytaj dalej →

Rząd przygotowuje nowe przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt. Rząd planuje na nowo napisać przepisy regulujące prowadzenie przez związki zawodowe sporów zbiorowych z pracodawcami. Aktualnie obowiązujące liczą sobie już ponad 30 lat. Czas na zmiany Możliwość prowadzenia przez związki zawodowe rokowań z pracodawcami, w szczególności w celu rozwiązania sporów zbiorowych, jest ich prawem zagwarantowanym... Czytaj dalej →

Umowy terminowe według projektu nowelizacji Kodeksu pracy

Wygląda na to, że powoli kończą się prace nad kolejną, obok wprowadzającej do Kodeksu pracy pracę zdalną i kontrole trzeźwości, dużą nowelizacją tego aktu prawnego. Mowa o projekcie ustawy wdrażającej dwie europejskie dyrektywy, m. in. dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jedną z wielu zmian, jakie ta nowelizacja ma wprowadzić, jest zmiana przepisów... Czytaj dalej →

Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu – cz. II

Problem z legalnością niektórych działań pracodawców nakierowanych na kontrolę trzeźwości pracowników Prezes UODO podniósł jeszcze w roku 2019. W połowie bieżącego roku projekt przepisów mających kwestię tę uregulować trafił wreszcie do Sejmu. Przepisy mają być rozpatrywane łącznie z projektem dotyczącym zasad pracy zdalnej, o którym pisaliśmy ostatnio tutaj. Dzisiejszy wpis skupi się na kontrolach trzeźwości.... Czytaj dalej →

Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu

Po niemal roku prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego projekt został w końcu przekazany do parlamentu. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o założeniach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna nie tylko w czasie epidemii Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego rozwiązania, niepowiązanego w żaden sposób z aktualną sytuacją epidemiczną. Tym samym, wraz z... Czytaj dalej →

Długo wyczekiwany projekt przepisów o pracy zdalnej

W ostatnich dniach pojawiły się dwa, długo oczekiwane projekty ustaw zmieniających przepisy Kodeksu pracy. Jeden z nich dotyczy pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, drugi dotyczy m.in. obowiązków informacyjnych pracodawcy, umów terminowych oraz uprawnień rodzicielskich. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie projektowanych przepisów w zakresie pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia przez pracodawców kosztów wykonywania pracy zdalnej. ... Czytaj dalej →

Jest już projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom pytanie pracowników o COVID-19. Czy nowe przepisy w ogóle są potrzebne?

Z informacji prasowych wynika, że zapowiadany już od dłuższego czasu projekt ujrzał wreszcie światło dzienne. Jeżeli uda się go szybko uchwalić, może dać pracodawcom, przed kolejną falą zakażeń, narzędzie efektywnego zarządzania bezpieczeństwem swoich pracowników. Tym razem nie będziemy jednak omawiać założeń nowych przepisów. Chcemy zabrać głos w dyskusji, czy te przepisy w ogóle są potrzebne,... Czytaj dalej →

Znamy już projekt przepisów dotyczących prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników

O konieczności pilnego załatania luki w przepisach mówiło się już od dawna. Możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców podważył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jeżeli chodzi o badanie na obecność innych niż alkohol substancji, to przepisy takie nigdy jak dotąd nie powstały. Ustawodawca pozostawił więc pracodawców samymi sobie. Z jednej strony –... Czytaj dalej →

Znamy już projekt przepisów dotyczących pracy zdalnej

Pojawił się długo oczekiwany projekt dotyczący pracy zdalnej. Póki co jest tylko projektem, ale daje wstępny obraz przyszłych zasad. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych, planowanych zmian.  Żegnamy się z telepracą Przepisy o pracy zdalnej mają zastąpić w całości obecnie obowiązujące przepisy o telepracy, które zostaną uchylone. Pracownik będzie mógł pracować zdalnie w miejscu przez siebie wskazanym... Czytaj dalej →

Dodatkowe uprawnienia pracownicze dla honorowych dawców krwi – ozdrowieńców po COVID-19.

Od wtorku 26 stycznia 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy tzw. specustawy koronawirusowej (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), które wprowadziły dodatkowe przywileje dla honorowych dawców krwi, którzy przechorowali COVID-19 i oddali krew lub jej składniki –... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑