Nadchodzące transformacje: co nowego przyniosą zmiany w ustawie o cudzoziemcach?

9 lutego br. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt ten ma na celu m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dyrektywę tę Polska powinna była wdrożyć do krajowego porządku prawnego do 18 listopada 2023... Czytaj dalej →

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych już na etapie rekrutacji.

Stale opóźniająca się implementacja dyrektywy unijnej nr 2019/1937 w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zdaje się zbliżać ku realizacji. Na tę chwilę projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (potocznie zwany projektem ustawy o sygnalistach) nadal analizowany jest przez Komisję Prawniczą, co nie stoi na przeszkodzie by pracodawcy już zaczęli przygotowywać wewnątrzzakładowe procedury... Czytaj dalej →

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

Korekta płci a wiek emerytalny

Osoba decydująca się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z korektą płci napotyka na wiele problemów natury formalnej, w tym także na gruncie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. O problemach związanych ze świadectwem pracy pisaliśmy tu (link). Dziś wyjaśnimy wpływ korekty płci na wiek emerytalny.  Efektem uzyskania przez osobę transpłciową prawomocnego wyroku jest ustalenie,... Czytaj dalej →

Zmiana danych w świadectwach pracy osób po sądowym ustaleniu płci

Obecne problemy osób transpłciowych to klasyczny przypadek, kiedy przepisy prawa nie nadążają nad rzeczywistością. Mimo, że sądowe ustalenie płci odbywa się już od kilkudziesięciu lat, to jednak szereg praktycznych konsekwencji z tym związanych pozostaje wciąż nieuregulowany. Uznaje się, że wyrok ustalający płeć ma skutek od chwili jego uprawomocnienia, czyli nie działa wstecz. Jak jednak słusznie... Czytaj dalej →

Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących mobbingu. Problem subiektywnej oceny zachowań mobbingowych. 

Jednym z kilku praktycznych problemów, jakie łączą się ze stosowaniem w praktyce definicji mobbingu (art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy) jest brak zapisania w niej, wedle jakich kryteriów należy oceniać konkretne stany faktyczne i zachowania. Czy decydujące znaczenie należy przypisać temu, w jaki sposób odbierane są one przez tego, wobec kogo są podejmowane, czy może... Czytaj dalej →

Ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydłużona do 4 marca 2025 r.

Rada Unii Europejskiej ponownie wydłużyła okres obowiązywania mechanizmu ochrony czasowej – tym razem do dnia 4 marca 2025 r. W związku z tym ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydanych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców również uległa wydłużeniu. Osoby, które posiadają tego typu zaświadczenia nie muszą ubiegać się o ich wymianę czy wpisanie adnotacji... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawców związane z pomiarem stężenia radonu w miejscu pracy

Radon jest nieposiadającym zapachu ani barwy gazem, który jako produkt rozpadu radu występuje naturalnie w środowisku. W trakcie rozpadu radu ten gaz emituje promieniowanie jonizujące (przede wszystkim promieniowanie alfa). Do atmosfery – a co za tym idzie także do wnętrz budynków – przedostaje się głównie z wnętrza ziemi. W razie przekroczenia bezpiecznych wartości może być... Czytaj dalej →

Dodatkowe adnotacje na skierowaniach lekarskich pracowników – czy dozwolone? Znamy stanowisko UODO 

W grudniowym biuletynie (nr 12/12/2023) UODO opublikował decyzję dotyczącą zakresu danych możliwych do wskazania przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie pracownika. Dotychczas w praktyce pojawiały się wątpliwości czy pracodawca może wskazać dodatkowe informacje, które uzyskał od pracownika w skierowaniu na badania profilaktyczne. UODO jednoznacznie wskazał, że tego rodzaju praktyka jest nieprawidłowa.  Stan faktyczny Do... Czytaj dalej →

Obowiązki pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej wobec pracodawcy

W ostatnim wpisie dotyczącym Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) wskazywaliśmy, że aż 56% żołnierzy WOT pozostaje zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Tymczasem służba w WOT wiąże się z udziałem żołnierza w odpowiednich szkoleniach oraz z pozostawaniem w gotowości na wypadek powołania. To z kolei wpływa bezpośrednio na organizację pracy u pracodawcy zatrudniającego żołnierza. Pracodawca winien zatem... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑