„Tarcza antykryzysowa” a podatek dochodowy

Koronawirus zaraził polskie firmy. Bezruch dotknął w znacznej mierze usługi, handel, transport, czy turystykę. Temu wszystkiemu towarzyszy efekt domina: ludzie bez pracy nie myślą o zakupach, a spadek koniunktury przenosi się niebezpiecznie na kolejne branże. 31 marca 2020 r. ogłoszona została długo oczekiwana tarcza antykryzysowa. Ma ona poprawić sytuację przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymać ich... Czytaj dalej →

COVID-19 a terminy procesowe w postępowaniu cywilnym

Dnia 8 marca 2020 roku weszły w życie przepisy specustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020 poz. 374). Kilka dni później, 13 marca 2020 roku został ogłoszony... Czytaj dalej →

Czy środki gromadzone w PPK można przeznaczyć na inne cele niż oszczędzanie na emeryturę?

Podstawowym celem gromadzenia oszczędności w ramach PPK jest ich wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Ustawa przewiduje jednak przypadki, kiedy po te środki uczestnik może sięgnąć w celu sfinansowania innych celów, bez definitywnego zaprzestania oszczędzania w PPK – co oczywiście także jest możliwe.  Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe Po pierwsze, uczestnicy PPK którzy... Czytaj dalej →

RegTech – sposób na obniżenie kosztów zapewnienia zgodnej z prawem działalności firm

Od początku kryzysu ekonomicznego w latach 2007–2009 notuje się znaczny wzrost regulacji sektora finansowego. W niedalekiej przyszłości można się spodziewać wprowadzenia przez organy państwowe ujednoliconych narzędzi do zapewnienia zgodności z prawem działań biznesowych. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na technologie regulacyjne (RegTech). Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania określonych regulacji, tzw. compliance, są... Czytaj dalej →

Sąd Apelacyjny staje po stronie banku w sporze o kredyt frankowy

Informacja prasowa Poznań, 18 grudnia 2018 r.   Odnieśliśmy kolejny sukces reprezentując banki w sporach o frankowe kredyty hipoteczne. Kancelaria broni banków w procesach wytaczanych przez indywidualnych klientów w całym kraju. Klienci najczęściej wnoszą o unieważnienie umów lub o stwierdzenie stosowania abuzywnych (niedozwolonych) klauzul, wskazując na niekorzystny ich zdaniem sposób przeliczania franków na złote. W... Czytaj dalej →

Split Payment – mechanizm podzielonej płatności już obowiązuje

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy o VAT, w tym głośno komentowane przepisy o mechanizmie podzielonej płatności (split payment). Wprowadzone zmiany w zamyśle ustawodawcy mają służyć dalszemu uszczelnieniu VAT i zwiększeniu transparentności transakcji dokonywanych pomiędzy uczestnikami obrotu B2B. Na czym polega split payment? W praktyce, mechanizm split payment sprowadza się do takiego podziału... Czytaj dalej →

Czy warto pozywać banki o kredyty we frankach?

Temat kredytów frankowych nie jest novum. Jesteśmy bombardowani informacjami o kolejnych, korzystnych dla kredytobiorców wyrokach, przyznających im rację i piętnujących działania banków. Jak to jednak wygląda w praktyce? W sprawie abuzywności kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego nie próżnuje również Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), i regularnie wydaje orzeczenia dotyczące zapytań na tym tle. W zapytaniach do... Czytaj dalej →

Prezes UOKiK i Rzecznik Finansowy przeciwko „złotówkowiczom”?

„Problemy frankowiczów mnie nie dotyczą – ja mam kredyt w złotówkach.” Często spotykamy się z takim myśleniem kredytobiorców. Czy jest ono uzasadnione? Okazuje się, że niezupełnie. Istotne poglądy w sprawie Debata o sytuacji osób spłacających kredyty we frankach to już niemal chleb powszedni. W toku postępowań, kredytobiorcy zwracają się do Prezesa UOKiK, aby ten zabrał głos... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑