Dodatkowe uprawnienia pracownicze dla honorowych dawców krwi – ozdrowieńców po COVID-19.

Od wtorku 26 stycznia 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy tzw. specustawy koronawirusowej (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), które wprowadziły dodatkowe przywileje dla honorowych dawców krwi, którzy przechorowali COVID-19 i oddali krew lub jej składniki –... Czytaj dalej →

Praca zdalna – nowe wyzwania organizacyjne

Od 8 marca 2020 r. pracodawcy, działając w celu przeciwdziałania COVID-19 mają możliwość polecenia pracownikom wykonywania pracy w sposób zdalny. Początkowo przepisy przewidywały, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana do 4 września 2020 r., a nadto w ogóle nie precyzowały jakichkolwiek zasad jej wykonywania, co w praktyce powodowało szereg wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak... Czytaj dalej →

Praca zdalna a postępowanie powypadkowe

Powszechność pracy wykonywanej zdalnie, najczęściej w mieszkaniu bądź domu pracownika, nieuchronnie, prędzej czy później zaowocuje zgłoszeniami wypadkowymi. Czy fakt, że praca jest wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika ma znaczenie dla przebiegu postępowania powypadkowego? Czy niefortunne zdarzenie w domu pracownika może w ogóle być uznane za wypadek przy pracy? Miejsce zdarzenia nie ma znaczenia Definicja pojęcia... Czytaj dalej →

Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę? Spadek obrotów gospodarczych Nowe przepisy są... Czytaj dalej →

Praca zdalna doprecyzowana w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Podpisana przez Prezydenta we wtorek 23 czerwca ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, powszechnie nazywana także Tarczą 4.0., wbrew swojemu tytułowi reguluje m. in. zasady wykonywania pracy zdalnej. Przypomnijmy, że przepisy umożliwiające polecenie pracownikowi... Czytaj dalej →

Sytuacja młodocianych pracowników w czasie epidemii COVID-19

Młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawodawca nakazał pracodawcom zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. To rozwiązanie, mające na celu ochronę młodzieży przed zagrożeniem związanym z koronawirusem, weszło w życie z dniem zamknięcia szkół, tj. z 12 marca br. Obligatoryjne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczy jedynie młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu... Czytaj dalej →

Znamy oficjalne stanowisko UODO dotyczące mierzenia temperatury przez pracodawców w ramach walki z COVID-19.

Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy naszą ocenę prawną dopuszczalności dokonywania przez pracodawców pomiarów temperatury ciała swoich pracowników oraz innych osób wchodzących na teren zakładu pracy, jako środka profilaktyki w ramach walki z COVID-19. Wskazaliśmy wówczas na brak podstawy prawnej takiego działania – o ile obowiązek taki nie zostanie na pracodawcę nałożony przez organy sanitarne. Nie znaliśmy... Czytaj dalej →

„Tarcza antykryzysowa” a podatek dochodowy

Koronawirus zaraził polskie firmy. Bezruch dotknął w znacznej mierze usługi, handel, transport, czy turystykę. Temu wszystkiemu towarzyszy efekt domina: ludzie bez pracy nie myślą o zakupach, a spadek koniunktury przenosi się niebezpiecznie na kolejne branże. 31 marca 2020 r. ogłoszona została długo oczekiwana tarcza antykryzysowa. Ma ona poprawić sytuację przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymać ich... Czytaj dalej →

Najem lokalu użytkowego w okresie epidemii

Sytuacja najemców w dużych galeriach handlowych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorców. Polski ustawodawca zdecydował się również na ingerencję w stosunki najmu w wielkich galeriach handlowych. Zgodnie z art. 15ze ustawy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia... Czytaj dalej →

Dofinansowanie do pensji pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowują spadek obrotów gospodarczych są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Mogą wówczas wystąpić o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.  Kto może skorzystać z dofinansowania? Początkowo projekt ustawy w sprawie tzn. tarczy... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑