Znamy oficjalne stanowisko UODO dotyczące mierzenia temperatury przez pracodawców w ramach walki z COVID-19.

Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy naszą ocenę prawną dopuszczalności dokonywania przez pracodawców pomiarów temperatury ciała swoich pracowników oraz innych osób wchodzących na teren zakładu pracy, jako środka profilaktyki w ramach walki z COVID-19.

Wskazaliśmy wówczas na brak podstawy prawnej takiego działania – o ile obowiązek taki nie zostanie na pracodawcę nałożony przez organy sanitarne. Nie znaliśmy wówczas oficjalnego stanowiska UODO w tej sprawie. Zostało ono zaprezentowane na stronach urzędu dopiero 5 maja br.

Jak się okazuje, nasz pogląd w tej sprawie pokrywa się w całości ze stanowiskiem organu nadzoru. UODO dopuszcza bowiem dokonywanie pomiarów temperatury pracowników tylko wówczas, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa inspekcja sanitarna zobowiąże pracodawcę – w ramach walki z rozprzestrzenianiem się epidemii – do tego rodzaju działań. Możliwość nałożenia takiego obowiązku wynika ze znowelizowanych w marcu br. przepisów ustawy o inspekcji sanitarnej.

W braku takiego zobowiązania nałożonego przez organy sanitarne, pomiary dokonywane przez pracodawców nie będą legalne.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑