Sytuacja młodocianych pracowników w czasie epidemii COVID-19

Młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawodawca nakazał pracodawcom zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. To rozwiązanie, mające na celu ochronę młodzieży przed zagrożeniem związanym z koronawirusem, weszło w życie z dniem zamknięcia szkół, tj. z 12 marca br. Obligatoryjne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczy jedynie młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nie ma natomiast zastosowania do młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.  

Młodociany pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Nie ma jednak przeszkód, aby je wypłacić. Jeżeli pracodawca zdecyduje się to uczynić, to o ile zawarł umowę refundacyjną, będzie mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. 

Kiedy młodociani wrócą do realizacji praktyk zawodowych u pracodawców? 

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa nieustannie się zmienia i sprawia, że niemożliwym jest określenie ostatecznego terminu zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, a co za tym idzie – terminu powrotu do pracy młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Na razie szkoły pozostają zamknięte do 7 czerwca br., a zajęcia praktyczne zaplanowane w tym czasie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, mogą być zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli do dnia 31 sierpnia 2020 r. lub nawet przeniesione na przyszły rok szkolny. 

Na mocy znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 7 czerwca br. dopuszczona jest możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych oraz uczniów klas III techników. W obu przypadkach konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Pierwszym z nich jest uzyskanie zgody ucznia na odbycie praktyk, a w przypadku niepełnoletniego ucznia uzyskanie zgody jego rodzica, a drugim zapewnienie oraz zachowanie przez pracodawcę zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑