„Tarcza antykryzysowa” a podatek dochodowy

Koronawirus zaraził polskie firmy. Bezruch dotknął w znacznej mierze usługi, handel, transport, czy turystykę. Temu wszystkiemu towarzyszy efekt domina: ludzie bez pracy nie myślą o zakupach, a spadek koniunktury przenosi się niebezpiecznie na kolejne branże.

31 marca 2020 r. ogłoszona została długo oczekiwana tarcza antykryzysowa. Ma ona poprawić sytuację przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymać ich płynność finansową, miejsca pracy i zminimalizować inne negatywne skutki epidemii. Czy to się uda? Czas pokaże.

Poniżej przybliżymy przewidziane w tarczy antykryzysowej możliwości rozliczenia przez podatników straty z dochodem za rok poprzedni oraz odliczenia darowizny od podatku dochodowego. 

Rozliczenie straty z dochodem za rok poprzedni, czyli jak stracić i nie stracić?

Podatnicy, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 poniosą w 2020 r. stratę w działalności pozarolniczej będą mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, obniżyć dochód uzyskany z tej działalności w 2019 roku. W tym celu powinni złożyć stosowną korektę zeznania za rok 2019 r. Z udogodnienia tego będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku 2019 r. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, podatnik może potrącić stratę już od zaliczek na podatek, nie czekając do końca roku podatkowego. Nieodliczoną zaś kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Odliczenia darowizny od podatku dochodowego, zatem warto pomagać

Światowe i rodzime przedsiębiorstwa angażują się bardzo często w pomoc najbardziej potrzebującym. Obecnie obserwujemy niezwykły wzrost tego zaangażowania, które zostanie docenione również przez „tarczę”. Umożliwi ona przedsiębiorcom odliczenie darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu podlegać mają te darowizny (pieniężne lub rzeczowe), które zostaną przekazane na rzecz podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych. Co przy tym istotne darowizna będzie mogła zostać odliczona w pełnej wysokości. Potwierdzeniem jej dokonania ma być zaś dowód wpłaty na rachunek obdarowanego lub oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. 

W przypadku darowizny przekazanej: 

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca aż 200% wartości darowizny; 
  • w maju 2020 r. – kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑