Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale tylko wówczas, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Czy możliwe jest wezwanie pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym?

Pracodawca powinien uczynić to w sposób jednoznaczny – tak uznał w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy.

W sprawie, którą rozpoznawał, przedmiotem sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem było to, czy pracownik zapoznał się z wysłanym do niego przez przełożonego emailem wzywającym go do powrotu do pracy. Ostatecznie Sąd Najwyższy podkreślił, że oświadczenie pracodawcy (polecenie służbowe przerwania urlopu i powrotu do pracy) musi być jednoznaczne i zrozumiałe dla pracownika.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Co więcej, skoro w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik pozostaje poza sferą pracowniczego podporządkowania, to nie ma też obowiązku regularnego przeglądania służbowej skrzynki email, ani tym bardziej utrzymywania codziennego kontaktu z pracodawcą.
Szerzej na temat praktycznych problemów związanych z wykonaniem przez pracodawcę tego uprawnienia pisaliśmy już wcześniej tutaj.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑