MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 15 września, 2022

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Ochrona stosunku pracy osób pełniących służbę wojskową w świetle przepisów ustawy o obronie Ojczyzny

Wzmożona ochrona zatrudnienia osób pełniących służbę wojskową przewidziana w ustawie uchwalonej w marcu bieżącego roku nie jest oczywiście żadnym novum, niemniej z uwagi na nowe formy pełnienia tej służby, jakie przewiduje ta ustawa, warto się jej bliżej przyjrzeć. Na czym polega ochrona? Zgodnie z art. 303 omawianej ustawy stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 25 sierpnia, 2022

kategorie: Okiem PraktykaPrawo Pracy


Czy możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu i może się okazać, że zaistnieją w tym czasie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z dnia na dzień, w trybie dyscyplinarnym. Więcej wątpliwości natomiast budzi to, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi, stąd dość obszerne orzecznictwo sądów...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 3 sierpnia, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty UstawZmiany w prawie


Rząd przygotowuje nowe przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt. Rząd planuje na nowo napisać przepisy regulujące prowadzenie przez związki zawodowe sporów zbiorowych z pracodawcami. Aktualnie obowiązujące liczą sobie już ponad 30 lat. Czas na zmiany Możliwość prowadzenia przez związki zawodowe rokowań z pracodawcami, w szczególności w celu rozwiązania sporów zbiorowych, jest ich prawem zagwarantowanym...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 10 lipca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Umowy terminowe według projektu nowelizacji Kodeksu pracy

Wygląda na to, że powoli kończą się prace nad kolejną, obok wprowadzającej do Kodeksu pracy pracę zdalną i kontrole trzeźwości, dużą nowelizacją tego aktu prawnego. Mowa o projekcie ustawy wdrażającej dwie europejskie dyrektywy, m. in. dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jedną z wielu zmian, jakie ta nowelizacja ma wprowadzić, jest zmiana przepisów... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 21 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyZmiany w prawie


Będą zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Z początkiem nowego roku szkolnego ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie określające wykaz prac, których nie mogą wykonywać młodociani, jak też określające warunki, pod jakimi wyjątkowo będzie dopuszczalne zatrudnianie młodocianych powyżej 16 roku życia przy tych pracach. Nowe rozporządzenie, na razie będące jeszcze w fazie rządowego procesu legislacyjnego, ma zastąpić dotychczasowe przepisy pochodzące z 2004 roku....

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 13 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu – cz. II

Problem z legalnością niektórych działań pracodawców nakierowanych na kontrolę trzeźwości pracowników Prezes UODO podniósł jeszcze w roku 2019. W połowie bieżącego roku projekt przepisów mających kwestię tę uregulować trafił wreszcie do Sejmu. Przepisy mają być rozpatrywane łącznie z projektem dotyczącym zasad pracy zdalnej, o którym pisaliśmy ostatnio tutaj. Dzisiejszy wpis skupi się na kontrolach trzeźwości....

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 9 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu

Po niemal roku prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego projekt został w końcu przekazany do parlamentu. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o założeniach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna nie tylko w czasie epidemii Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego rozwiązania, niepowiązanego w żaden sposób z aktualną sytuacją epidemiczną. Tym samym, wraz z...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 17 lutego, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Długo wyczekiwany projekt przepisów o pracy zdalnej

W ostatnich dniach pojawiły się dwa, długo oczekiwane projekty ustaw zmieniających przepisy Kodeksu pracy. Jeden z nich dotyczy pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, drugi dotyczy m.in. obowiązków informacyjnych pracodawcy, umów terminowych oraz uprawnień rodzicielskich. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie projektowanych przepisów w zakresie pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia przez pracodawców kosztów wykonywania pracy zdalnej. ...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 27 stycznia, 2022

kategorie: Firma i zarządzanie


Czas na zmiany w kasach zapomogowo–pożyczkowych

Tylko do kwietnia przyszłego roku kilkaset działających w Polsce kas zapomogowo–pożyczkowych (KZP) ma czas na dostosowanie swojej działalności do zmienionych przepisów prawa. Przypominamy, że w październiku 2021 r. weszła w życie nowa ustawa. To z jej przepisów wynika właśnie 18 – miesięczny okres na wprowadzenie niezbędnych zmian do statutów. Czasu tylko pozornie jest sporo Zmiany,...

Czytaj więcej

MerskiInfo

MerskiInfo

opublikowano: 5 stycznia, 2022

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku uzależniającego wejście w życie tej umowy od jednostronnej decyzji pracodawcy?

Nie budzi już większych kontrowersji dopuszczalność uzgodnienia przez strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę, bądź zastrzeżenia prawa odstąpienia od niej ze skutkiem w postaci ustania zobowiązań obu stron – dalszego wypłacania odszkodowania przez pracodawcę oraz powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej przez byłego pracownika. A...

Czytaj więcej

sassadsasd Starsze wpisy