Wsparcie na podstawie obowiązującej tarczy antykryzysowej

Powszechna pomoc udzielona przedsiębiorcom, w pierwszej połowie roku, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej PFR umożliwiła wielu firmom kontynuowanie prowadzonej działalności i utrzymanie miejsc pracy. W 2021 r. osiągnięcie tego celu będzie nadal aktualne dla licznego grona przedsiębiorców.    Chociaż pierwsza Tarcza Antykryzysowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach... Czytaj dalej →

Wsparcie z tarczy branżowej

Jesteś przedsiębiorcą z branży hotelowej, gastronomicznej czy turystycznej? Z powodu Covid-19 Twoja działalność ucierpiała?Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca, z pewnością zainteresuje Cię na jakie dodatkowe wsparcie finansowe możesz liczyć.  Takie wsparcie zakłada tzw. Tarcza Branżowa (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i... Czytaj dalej →

Którzy przedsiębiorcy mogą partycypować w programie Polskiego Bonu Turystycznego?

Prawie 4 mld zł to kwota, jaką mogą zasilić sektor turystyczny wpływy z płatności polskim bonem turystycznym. Jest to szczególna okazja dla przedsiębiorców z branży, dla której ostatnie miesiące były wyjątkowo niekorzystne. Warto dlatego dowiedzieć się, czy jako przedsiębiorca możesz wziąć udział w akcji, zwłaszcza że ustawodawca przewiduje możliwość czerpania korzyści z bonów turystycznych przez... Czytaj dalej →

Polski Bon Turystyczny – założenia projektu

Trwają wciąż prace nad przepisami mającymi na celu m. in. wsparcie branży turystycznej, która ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Jak w praktyce ma funkcjonować to wsparcie? Projekt, który po poprawkach wniesionych przez Senat wrócił do Sejmu zakłada utworzenie administrowanego przez ZUS systemu teleinformatycznego. W jego ramach generowany ma być bon turystyczny – dokument elektroniczny, za... Czytaj dalej →

Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę? Spadek obrotów gospodarczych Nowe przepisy są... Czytaj dalej →

Praca zdalna doprecyzowana w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Podpisana przez Prezydenta we wtorek 23 czerwca ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, powszechnie nazywana także Tarczą 4.0., wbrew swojemu tytułowi reguluje m. in. zasady wykonywania pracy zdalnej. Przypomnijmy, że przepisy umożliwiające polecenie pracownikowi... Czytaj dalej →

„Tarcza antykryzysowa” a podatek dochodowy

Koronawirus zaraził polskie firmy. Bezruch dotknął w znacznej mierze usługi, handel, transport, czy turystykę. Temu wszystkiemu towarzyszy efekt domina: ludzie bez pracy nie myślą o zakupach, a spadek koniunktury przenosi się niebezpiecznie na kolejne branże. 31 marca 2020 r. ogłoszona została długo oczekiwana tarcza antykryzysowa. Ma ona poprawić sytuację przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymać ich... Czytaj dalej →

Najem lokalu użytkowego w okresie epidemii

Sytuacja najemców w dużych galeriach handlowych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorców. Polski ustawodawca zdecydował się również na ingerencję w stosunki najmu w wielkich galeriach handlowych. Zgodnie z art. 15ze ustawy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia... Czytaj dalej →

Dofinansowanie do pensji pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowują spadek obrotów gospodarczych są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Mogą wówczas wystąpić o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.  Kto może skorzystać z dofinansowania? Początkowo projekt ustawy w sprawie tzn. tarczy... Czytaj dalej →

Studenci za burtą tarczy antykryzysowej

31 marca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Przewiduje ona szereg rozwiązań, które mają na celu złagodzenie skutków kryzysu, jaki wywołuje wirus SARS-CoV-2 i wywołana nim choroba... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑