Polski Bon Turystyczny – założenia projektu

Trwają wciąż prace nad przepisami mającymi na celu m. in. wsparcie branży turystycznej, która ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Jak w praktyce ma funkcjonować to wsparcie?

Projekt, który po poprawkach wniesionych przez Senat wrócił do Sejmu zakłada utworzenie administrowanego przez ZUS systemu teleinformatycznego. W jego ramach generowany ma być bon turystyczny – dokument elektroniczny, za pomocą którego będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie Polski.

Kto będzie uprawniony do otrzymania bonu i ile będzie on warty?

Bon będzie mogła otrzymać osoba, która w dacie wejścia w życie ustawy jest uprawniona do świadczenia wychowawczego – potocznie zwanego „500+”. Bon będzie też przysługiwał na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego albo rodzinnym domu dziecka (jeżeli w dniu wejścia ustawy w życie placówkom tym będzie przysługiwać dodatek wychowawczy na te dzieci). Uprawnienie do bonu będzie też przysługiwało tym osobom, które prawo do świadczenia wychowawczego bądź dodatku wychowawczego, o których mowa była wcześniej, nabędą od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. (o ile tego rodzaju świadczenie już na dane dziecko nie było przyznane).

Bon warty będzie 500 zł. Dodatkowy bon – także w wysokości 500 zł – ma przysługiwać na dziecko niepełnosprawne.

Jak płacić za pomocą bonu?

Bon – jak wcześniej wskazano – wystawiany będzie w formie elektronicznej i nie będzie podlegać wymianie na gotówkę czy inne środki płatnicze bądź towary. Zapłaty będzie można dokonywać wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu. Bony ważne mają być do 31 marca 2022 r.

Ważne, aby zapłata dotyczyła usługi bądź imprezy realizowanej dla dziecka, na które przyznano bon.
Listę podmiotów, które będą akceptowały płatność bonami ma opublikować Polska Organizacja Turystyczna. 

Jak uzyskać bon?

Konieczna będzie jedynie jego aktywacja w systemie teleinformatycznym po weryfikacji danych osoby uprawnionej. W przypadku dodatkowego bonu konieczne ma być także przedstawienie elektronicznej kopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑