Odpis na ZFŚS na rok 2024 

W przekazanym do Sejmu projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, ani też w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej nie przewidziano przepisu, który nakazywałby ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2024 wg przeciętnego wynagrodzenia z roku innego niż poprzedni (2023). Dotychczas, to właśnie w ustawach okołobudżetowych wskazywano, wg przeciętnego wynagrodzenia z którego roku należało ustalać odpis... Czytaj dalej →

Paczki świąteczne z ZFŚS dla dzieci 

Grudzień za pasem, co oznacza że rozpoczyna się sezon paczek świątecznych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W wielu firmach paczki wydawane są dla dzieci pracowników, a pracodawcy zadają sobie często pytanie, czy paczki świąteczne dla dzieci powinny być różnicowane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną rodzica – pracownika?  Wątpliwości te wynikają... Czytaj dalej →

Zmiany w zakresie BHP dla pracowników wykonujących pracę z użyciem komputerów  

W piątek 17 listopada 2023 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Celem zmiany jest dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian technologicznych, które zaszły od czasu jego wydania w 1998 r. W ciągu 25 lat obowiązywania Rozporządzenia miał miejsce znaczący... Czytaj dalej →

Zwolnienie od pracy członka komisji wyborczej a wynagrodzenie za pracę 

Do marca 2023 r. członkom komisji  wyborczych (terytorialnych i obwodowych) przysługiwało do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. 31 marca br. do Kodeksu wyborczego wprowadzono zmiany, które rozszerzyły uprawnienia członków komisji. Obok dotychczasowych 5 dni zwolnienia, członkowi komisji... Czytaj dalej →

Czy pracownik może domagać się zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej z kilkudniowym wyprzedzeniem? 

Zgodnie z przepisem art. 148[1] Kodeksu pracy, zwolnienie z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi w „pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”. Z przepisu wynika więc, że okoliczności uzasadniające zwolnienie powinny być pilne, czyli wymagające natychmiastowego działania – nie mamy do czynienia z pilnością i nagłością, jeśli pracownik składa... Czytaj dalej →

Wkrótce zmiana czasu. Jak wpłynie na rozliczenie czasu pracy?

30 października o godzinie 3:00 w nocy dojdzie do odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego i wprowadzenia czasu środkowoeuropejskiego. Oznacza to, że o godzinie 3:00 przesuniemy zegarki o godzinę wstecz, tj. na godzinę 2:00. Co ciekawe, czas od godziny 2:00 do godziny 3:00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny... Czytaj dalej →

Terminowe pułapki umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny jest jedną z najczęściej wybieranych początkowych form współpracy. Pracodawcy daje możliwość zweryfikowania – w pewnym stopniu – przydatności pracownika do pracy, a pracownikowi – możliwość sprawdzenia, czy pracodawca i sama praca spełniają jego oczekiwania. Maksymalny okres, na jaki strony mogą się związać umową na okres próbny nie jest długi,... Czytaj dalej →

Znamy już projekt przepisów dotyczących pracy zdalnej

Pojawił się długo oczekiwany projekt dotyczący pracy zdalnej. Póki co jest tylko projektem, ale daje wstępny obraz przyszłych zasad. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych, planowanych zmian.  Żegnamy się z telepracą Przepisy o pracy zdalnej mają zastąpić w całości obecnie obowiązujące przepisy o telepracy, które zostaną uchylone. Pracownik będzie mógł pracować zdalnie w miejscu przez siebie wskazanym... Czytaj dalej →

Praca zdalna – nowe wyzwania organizacyjne

Od 8 marca 2020 r. pracodawcy, działając w celu przeciwdziałania COVID-19 mają możliwość polecenia pracownikom wykonywania pracy w sposób zdalny. Początkowo przepisy przewidywały, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana do 4 września 2020 r., a nadto w ogóle nie precyzowały jakichkolwiek zasad jej wykonywania, co w praktyce powodowało szereg wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑