Ułatwienia dla pracodawców w obszarze BHP – cz. II

W pierwszych dniach października pisaliśmy tutaj o planach nowelizacji kodeksu pracy w zakresie okresowych szkoleń BHP pracowników administracyjno-biurowych. Dzisiaj wiemy, że przepisy te wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku, a zmiana obejmie ponad 5 milionów osób.

Co się zmienia?

Od nowego roku pracownicy administracyjno-biurowi nie będą musieli przechodzić okresowych szkoleń BHP pod warunkiem, że ich pracodawca w przeważającej części prowadzi działalność mieszczącą się w trzeciej lub niższej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nie jest to jedyna zmiana. Nowelizacja dosięga też przepisów o służbie BHP. Od 1 stycznia pracodawca, który posiada ukończone odpowiednie szkolenie może osobiście wykonywać zadania służby jeżeli zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka.

Co oznacza termin „trzecia kategoria ryzyka”?

Kategorię ryzyka poszczególnych działalności w sposób szczegółowy określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Należy pamiętać jednak, że pracodawca zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy jest obowiązany do oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z daną pracą. Jeśli wyniknie z niej, że przeprowadzenie szkolenia okresowego stało się konieczne ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, pomimo umieszczenia działalności pracodawcy w trzeciej lub niższej grupie ryzyka, wówczas pracodawca ma obowiązek przeprowadzić je w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka. 

Również w przypadku, gdy zmieni się rodzaj przeważającej działalności, w konsekwencji czego pracodawca znajdzie się w wyższej kategorii niż trzecia, powstanie obowiązek przeprowadzenia szkolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii.

Pracodawca w roli służby BHP

Dotychczas pracodawca, który posiadał ukończone odpowiednie szkolenie, mógł sam wykonywać zadania służby (doradztwo oraz kontrola działań w zakresie BHP), gdy zatrudniał nie więcej niż 10 pracowników niezależnie od kategorii ryzyka, lub gdy zatrudniał do 20 pracowników w przypadku gdy był zakwalifikowany do jednej z pierwszych trzech kategorii ryzyka. W tym drugim przypadku nowelizacja wprowadziła nowy limit 50 pracowników.

Już dziś wiadomo, że te zmiany przyczynią się do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wraz ze spadkiem kosztów nie będzie spadał poziom bezpieczeństwa.

Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach tzw. Pakietu MŚP, który poprzez zmiany przepisów m. in. w prawie podatkowym, kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych ma ułatwić życie przedsiębiorcom.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑