Kontrole trzeźwości i praca zdalna na ostatniej prostej. 

Wygląda na to, że powoli dobiegają do końca parlamentarne prace nad oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy regulującą zasady prowadzenia kontroli trzeźwości i wykonywania pracy zdalnej. Wszystko jednak wskazuje na to, że na ich wejście w życie trzeba będzie poczekać do przyszłego roku.  Poprawki Senatu  Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat wprowadził do niej kilka poprawek, w... Czytaj dalej →

Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu – cz. II

Problem z legalnością niektórych działań pracodawców nakierowanych na kontrolę trzeźwości pracowników Prezes UODO podniósł jeszcze w roku 2019. W połowie bieżącego roku projekt przepisów mających kwestię tę uregulować trafił wreszcie do Sejmu. Przepisy mają być rozpatrywane łącznie z projektem dotyczącym zasad pracy zdalnej, o którym pisaliśmy ostatnio tutaj. Dzisiejszy wpis skupi się na kontrolach trzeźwości.... Czytaj dalej →

Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu

Po niemal roku prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego projekt został w końcu przekazany do parlamentu. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o założeniach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna nie tylko w czasie epidemii Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego rozwiązania, niepowiązanego w żaden sposób z aktualną sytuacją epidemiczną. Tym samym, wraz z... Czytaj dalej →

Długo wyczekiwany projekt przepisów o pracy zdalnej

W ostatnich dniach pojawiły się dwa, długo oczekiwane projekty ustaw zmieniających przepisy Kodeksu pracy. Jeden z nich dotyczy pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, drugi dotyczy m.in. obowiązków informacyjnych pracodawcy, umów terminowych oraz uprawnień rodzicielskich. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie projektowanych przepisów w zakresie pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia przez pracodawców kosztów wykonywania pracy zdalnej. ... Czytaj dalej →

Ustawa przedłużająca kadencję m. in. organów związków zawodowych już obowiązuje

We wtorek 18 sierpnia 2021 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z 24 czerwca br. nowelizująca tzw. specustawę koronawirusową1. Ustawa weszła w życie następnego dnia.  Tym razem zmiana dotyczy kwestii wyborów organów statutowych związków zawodowych, związków lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji oraz społecznych inspektorów pracy. Kadencja organów przedłużona w mocy... Czytaj dalej →

Sejm uchwalił ustawę o kasach zapomogowo – pożyczkowych (KZP)

Jest to pierwsza pełna regulacja problematyki KZP w przepisach rangi ustawowej, dotychczas bowiem szczegółowo ustrój kas normowały przepisy rozporządzenia pochodzącego z 1992 r. (wzmiankę o możliwości ich funkcjonowania zawierał jeden artykuł ustawy o związkach zawodowych). Skąd wzięła się potrzeba zmian i na czym one polegają? Skąd potrzeba zmian? Bezpośrednio potrzebę przyjęcia nowych przepisów sprokurowała obszerna... Czytaj dalej →

Znamy już projekt przepisów dotyczących pracy zdalnej

Pojawił się długo oczekiwany projekt dotyczący pracy zdalnej. Póki co jest tylko projektem, ale daje wstępny obraz przyszłych zasad. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych, planowanych zmian.  Żegnamy się z telepracą Przepisy o pracy zdalnej mają zastąpić w całości obecnie obowiązujące przepisy o telepracy, które zostaną uchylone. Pracownik będzie mógł pracować zdalnie w miejscu przez siebie wskazanym... Czytaj dalej →

Polski Bon Turystyczny – założenia projektu

Trwają wciąż prace nad przepisami mającymi na celu m. in. wsparcie branży turystycznej, która ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Jak w praktyce ma funkcjonować to wsparcie? Projekt, który po poprawkach wniesionych przez Senat wrócił do Sejmu zakłada utworzenie administrowanego przez ZUS systemu teleinformatycznego. W jego ramach generowany ma być bon turystyczny – dokument elektroniczny, za... Czytaj dalej →

Dofinansowanie do pensji pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowują spadek obrotów gospodarczych są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Mogą wówczas wystąpić o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.  Kto może skorzystać z dofinansowania? Początkowo projekt ustawy w sprawie tzn. tarczy... Czytaj dalej →

W jaki sposób specustawa w sprawie koronawirusa może wpłynąć na pracodawców?

Przyjęta w poniedziałek 2 marca ustawa związana z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 oddziaływać może też na pracodawców. Jakie najważniejsze rozwiązania zostały w niej zapisane? Praca zdalna na polecenie pracodawcy Przede wszystkim, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑