Zmiany w zakresie BHP dla pracowników wykonujących pracę z użyciem komputerów  

W piątek 17 listopada 2023 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Celem zmiany jest dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian technologicznych, które zaszły od czasu jego wydania w 1998 r. W ciągu 25 lat obowiązywania Rozporządzenia miał miejsce znaczący... Czytaj dalej →

Ważne zmiany w emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące przepisów o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Przede wszystkim, na skutek nowelizacji, emerytury pomostowe nie będą miały charakteru wygasającego, uchylono bowiem przepis wymagający, aby pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze... Czytaj dalej →

Będą nowe przepisy dotyczące BHP oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 

Aktualnie obowiązujące, tworzone pod koniec ubiegłego stulecia, rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wkrótce zostanie zmienione.  Niezbędne zmiany W ciągu niemal ćwierć wieku obowiązywania dotychczasowych przepisów dokonał się postęp techniczny - choćby w zakresie technologii wyświetlania obrazu na monitorach ekranowych czy powszechnego stosowania komputerów przenośnych. Przepisy, jak dotychczas, mają dotyczyć pracowników... Czytaj dalej →

Jest decyzja Komisji Europejskiej dotycząca transferu danych osobowych do USA 

10 lipca br. Komisja Europejska przyjęła decyzję, która znacząco może ułatwić transatlantyckie transfery danych osobowych (EU- US Data Privacy Framework).  Dotychczasowe regulacje Przypomnimy, że nie jest to pierwsza tego rodzaju decyzja. Już wcześniej funkcjonowały bowiem podobne programy ułatwiające przekazywanie danych za ocean (np. Bezpieczna Przystań, Tarcza Prywatności). W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił... Czytaj dalej →

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca. Checklista dla pracodawcy

Opublikowane już w Dzienniku Ustaw rozporządzenie znosi z początkiem lipca stan zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa. Uchwalona w początkach pandemii, w marcu 2020 r., tzw. Specustawa koronawirusowa głęboko modyfikowała przepisy niemal we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, także w obszarze zatrudnienia. Pracodawcy zatem obecnie muszą przeanalizować jakie czasowo wyłączone, zmodyfikowane lub zawieszone obowiązki będą... Czytaj dalej →

Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie w Kodeksie pracy

Wchodzące w życie 26 kwietnia br. przepisy nowelizujące Kodeks pracy wprowadzają do niego kilka nowych rodzajów zwolnień od pracy przysługujących pracownikom. Jednym z nich jest urlop opiekuńczy uregulowany w art. 173[1] – 173[3] Kodeksu pracy. Wymiar urlopu Nowy urlop – za który zgodnie z przepisami pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, ale którego czas wlicza... Czytaj dalej →

Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny

Już tylko na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czekają przepisy ustawy z 9 marca br. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna (m. in. po dotyczących pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości) i jednocześnie najbardziej obszerna nowelizacja przepisów prawa pracy, jaka zacznie obowiązywać w tym roku. Zmian jest wiele. W tym... Czytaj dalej →

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm 

W środę 8 lutego Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu pracy. Tym razem chodzi o przepisy wdrażające dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.  Jeszcze nie zdążyły wejść w życie przepisy o pracy zdalnej oraz o kontrolach trzeźwości, a pracodawcy... Czytaj dalej →

Od nowego roku kolejne zmiany w przepisach o emeryturach pomostowych

Z początkiem 2023 roku zacznie obowiązywać kilka przepisów znowelizowanej jeszcze w bieżącym roku ustawy o emeryturach pomostowych.  Pracodawcy są obowiązani prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących tego rodzaju prace, za których przewidziany jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nowy... Czytaj dalej →

Jeszcze w listopadzie zaczną obowiązywać nowe stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych 

 W Dzienniku Ustaw pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14 listopada 2022 r., które zmienia rozporządzenie z roku 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  Już od 29 listopada br. obowiązywać będą wyższe stawki diet i limitów na nocleg... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑