Zmiany w zakresie BHP dla pracowników wykonujących pracę z użyciem komputerów  

W piątek 17 listopada 2023 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Celem zmiany jest dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian technologicznych, które zaszły od czasu jego wydania w 1998 r. W ciągu 25 lat obowiązywania Rozporządzenia miał miejsce znaczący... Czytaj dalej →

Będą nowe przepisy dotyczące BHP oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 

Aktualnie obowiązujące, tworzone pod koniec ubiegłego stulecia, rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wkrótce zostanie zmienione.  Niezbędne zmiany W ciągu niemal ćwierć wieku obowiązywania dotychczasowych przepisów dokonał się postęp techniczny - choćby w zakresie technologii wyświetlania obrazu na monitorach ekranowych czy powszechnego stosowania komputerów przenośnych. Przepisy, jak dotychczas, mają dotyczyć pracowników... Czytaj dalej →

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca. Checklista dla pracodawcy

Opublikowane już w Dzienniku Ustaw rozporządzenie znosi z początkiem lipca stan zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa. Uchwalona w początkach pandemii, w marcu 2020 r., tzw. Specustawa koronawirusowa głęboko modyfikowała przepisy niemal we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, także w obszarze zatrudnienia. Pracodawcy zatem obecnie muszą przeanalizować jakie czasowo wyłączone, zmodyfikowane lub zawieszone obowiązki będą... Czytaj dalej →

Znamy już projekt przepisów dotyczących prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników

O konieczności pilnego załatania luki w przepisach mówiło się już od dawna. Możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców podważył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jeżeli chodzi o badanie na obecność innych niż alkohol substancji, to przepisy takie nigdy jak dotąd nie powstały. Ustawodawca pozostawił więc pracodawców samymi sobie. Z jednej strony –... Czytaj dalej →

Polecenie wyjazdu służbowego a zagrożenie koronawirusem.

30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (Public Health Emergency of International Concern) w związku z globalnym wybuchem epidemii koronawirusa, a od tygodni media na całym świecie donoszą o rozprzestrzeniania się wirusa i nieustannie rosnącej liczbie osób zakażonych. Pierwszy przypadek został już także rozpoznany w Polsce. Z... Czytaj dalej →

Ułatwienia dla pracodawców w obszarze BHP – cz. II

W pierwszych dniach października pisaliśmy tutaj o planach nowelizacji kodeksu pracy w zakresie okresowych szkoleń BHP pracowników administracyjno-biurowych. Dzisiaj wiemy, że przepisy te wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku, a zmiana obejmie ponad 5 milionów osób. Co się zmienia? Od nowego roku pracownicy administracyjno-biurowi nie będą musieli przechodzić okresowych szkoleń BHP pod warunkiem,... Czytaj dalej →

Planowane ułatwienia dla pracodawców w obszarze BHP

Potrzeba zmian. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy mającej ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Pracodawców powinno zainteresować planowane ograniczenie niektórych ciążących na nich obowiązków związanych ze szkoleniami BHP oraz organizacją służby BHP. Obecnie prawo wymaga przeprowadzania okresowych szkoleń BHP wszystkich pracowników, niezależnie od tego, jakiego rodzaju pracę wykonują i jak niebezpieczna może ona być. Różna... Czytaj dalej →

Od sierpnia zmienią się uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

W sierpniu wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące wózków jezdniowych. Imienne zezwolenia wydawane przez pracodawców utracą swoją ważność. Pracodawcy muszą zadbać o odpowiednie uprawnienia dla swoich pracowników. Dnia 09.01.2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych... Czytaj dalej →

Na czym polega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem o szerokich kompetencjach kontrolnych. W artykule wskażemy na najistotniejsze zasady dotyczące prowadzenia tej kontroli. Kogo i co najczęściej kontrolują Inspektorzy Pracy? Odpowiednie przygotowanie się do kontroli naszej działalności gospodarczej prowadzonej przez PIP umożliwi nam zapoznanie się z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. To ten akt prawny, poza określeniem działalności samego urzędu,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑