W styczniu trzeba pamiętać o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za pracę

Znakomita większość pracowników otrzymuje pensję przelewem na rachunek bankowy. Pracownicy mają jednak prawo otrzymywać wypłatę w gotówce. Przepisy obowiązujące do końca 2018 roku jako zasadę uznawały to drugie rozwiązanie. Wybór przez pracownika przelewu wymagał złożenia przez niego wniosku do pracodawcy.

Zasadę tę odwrócą wchodzące z początkiem roku przepisy ustawy regulującej elektronizację akt osobowych i skrócenie okresu ich przechowywania. Wypłata pensji następować będzie na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Czas decyzji

Pracodawcy muszą pamiętać, że najpóźniej do 22 stycznia 2019 roku muszą poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie w gotówce o obowiązku podania rachunku bankowego, względnie złożenia wniosku co do dalszej wypłaty pensji do rąk własnych. Nie ma bowiem przeszkód, żeby pracownicy nadal otrzymywali wypłatę w takiej właśnie formie. Muszą jednak w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji od pracodawcy zadeklarować mu swoją decyzję w tej sprawie.

Okres przejściowy

Jak postąpić w sytuacji, kiedy zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za pracę osobie, która do tej pory otrzymywała je w gotówce, a nie złożyła jeszcze wskazanej wyżej deklaracji? W takim przypadku przepisy nakazują wypłacić wynagrodzenie w dotychczasowej formie.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑