Kontrole trzeźwości i praca zdalna na ostatniej prostej. 

Wygląda na to, że powoli dobiegają do końca parlamentarne prace nad oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy regulującą zasady prowadzenia kontroli trzeźwości i wykonywania pracy zdalnej. Wszystko jednak wskazuje na to, że na ich wejście w życie trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. 

Poprawki Senatu 

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat wprowadził do niej kilka poprawek, w tym m. in. zwiększającą limit okazjonalnej pracy zdalnej z 24 do 30 dni w roku oraz wydłużającą vacatio legis przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy. 

Kiedy ustawą zajmie się Sejm? 

Ustawa wróciła więc do Sejmu. Początkowo wszystko wskazywało na to, że będzie ona w porządku obrad posiedzenia zaplanowanego na 20 grudnia br. To posiedzenie jednak zostało odwołane, a kolejne wyznaczone jest dopiero na 11 – 13 stycznia 2023 r. 
Wciąż zatem nie wiadomo, kiedy nowe przepisy ostatecznie zostaną uchwalone i wejdą w życie. Ta wątpliwość szczególnie dotyczy przepisów o pracy zdalnej, nie wiemy bowiem czy Sejm poprawkę Senatu dotyczącą vacatio legis przyjmie. Szybciej zapewne zaczną obowiązywać przepisy o kontrolach trzeźwości, mają one bowiem wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Pracodawcy mogą więc przygotowywać się do wprowadzania w tym zakresie procedur oraz zmiany układów zbiorowych, regulaminów pracy bądź obwieszczeń – to w tych bowiem aktach trzeba będzie ustalić reguły prowadzenia kontroli trzeźwości. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑