Na co zwracać uwagę analizując decyzje pobytowe cudzoziemców?

W ubiegłym tygodniu analizowaliśmy sytuację, w której cudzoziemiec przedkłada pracodawcy kilka decyzji pobytowych. Radziliśmy wówczas, aby zweryfikować daty ich wydania i ustalić, która została wydana najpóźniej. To ona będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny. Na co jeszcze zwrócić uwagę analizując decyzję pobytową otrzymaną od cudzoziemca? Istotne elementy decyzji... Czytaj dalej →

Rozwiązanie umowy o pracę – w jakim terminie wypłacić pracownikowi wynagrodzenie i ewentualne inne należne świadczenia, jak np. odprawy?

Czy pracodawca musi rozliczyć się z pracownikiem już w dacie rozwiązania umowy o pracę, czy też pracownik musi poczekać na termin wypłaty wynagrodzenia właściwy dla wszystkich pracowników? Częstą praktyką w spółkach - w szczególności tych, które są dużymi pracodawcami - jest to, że niezależnie od tego w jakim terminie dojdzie do rozwiązania umowy o pracę... Czytaj dalej →

Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny

Już tylko na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czekają przepisy ustawy z 9 marca br. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna (m. in. po dotyczących pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości) i jednocześnie najbardziej obszerna nowelizacja przepisów prawa pracy, jaka zacznie obowiązywać w tym roku. Zmian jest wiele. W tym... Czytaj dalej →

Terminowe pułapki umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny jest jedną z najczęściej wybieranych początkowych form współpracy. Pracodawcy daje możliwość zweryfikowania – w pewnym stopniu – przydatności pracownika do pracy, a pracownikowi – możliwość sprawdzenia, czy pracodawca i sama praca spełniają jego oczekiwania. Maksymalny okres, na jaki strony mogą się związać umową na okres próbny nie jest długi,... Czytaj dalej →

Prawo autorskie w pracy – czy mnie dotyczy?

Prawo autorskie chroni działalność twórczą, stąd zasadą jest, że to twórcy przysługują prawa autorskie do stworzonego utworu. Istnieją jednak od tej reguły wyjątki, a jednym z nich są tzw. utwory pracownicze.  Niejednokrotnie w efekcie twórczej pracy pracownika powstaje dzieło, które stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Intuicyjne rozumienie utworu często... Czytaj dalej →

Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę? Spadek obrotów gospodarczych Nowe przepisy są... Czytaj dalej →

Czy w okresie epidemii biegnie termin na odwołanie się przez pracownika od rozwiązania umowy o pracę?

Uchwalony 31 marca br. pakiet ustaw znany pod nazwą tarczy antykryzysowej wprowadził m. in. szczególne regulacje dotyczące biegu niektórych terminów. Czy regulacja ta ma wpływ także na termin, w jakim pracownik powinien odwołać się do sądu od rozwiązania umowy? Kodeks pracy zakreśla pracownikowi, który chce podważyć przed sądem zgodność z prawem decyzji pracodawcy o rozwiązaniu... Czytaj dalej →

Uprawnienia pracownika – żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej

Coraz częściej pracodawcy mają do czynienia z pracownikami, którzy jednocześnie pełnią służbę wojskową w tym rodzaju sił zbrojnych. Problematyczne bywa dla nich ustalenie, jakie uprawnienia przysługują żołnierzom WOT, jakie ich wnioski powinni uwzględnić, czy mają za czas ich nieobecności w pracy wypłacać wynagrodzenie etc. Poniżej postaramy się syntetycznie omówić sytuację pracodawcy zatrudniającego żołnierza WOT. W... Czytaj dalej →

Kilka wątpliwości dotyczących umów o pracę na okres próbny

Często w praktyce wykorzystywana umowa o pracę na okres próbny tym między innymi różni się od pozostałych rodzajów umów o pracę, że jej zasadniczym celem jest sprawdzenie przydatności pracownika do pracy danego rodzaju przed ewentualnym zawarciem umowy wiążącej strony stosunku pracy silniejszym węzłem. Stąd np. pracodawca może taką umowę łatwo rozwiązać, najdłuższy okres jej wypowiedzenia... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑