Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika objętego zwolnieniem grupowym

Tak zwana ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje szczególne uprawnienie po stronie pracowników zwolnionych w ramach tego rodzaju zwolnień. Mianowicie, w przypadku gdy pracodawca ponownie zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej, powinien ponownie zatrudnić pracownika, którego wcześniej – w ramach zwolnień grupowych – objął tym zwolnieniem. Pracownik zamiar ponownego zatrudnienia zgłosić powinien w ciągu roku... Czytaj dalej →

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm 

W środę 8 lutego Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu pracy. Tym razem chodzi o przepisy wdrażające dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.  Jeszcze nie zdążyły wejść w życie przepisy o pracy zdalnej oraz o kontrolach trzeźwości, a pracodawcy... Czytaj dalej →

Umowy terminowe według projektu nowelizacji Kodeksu pracy

Wygląda na to, że powoli kończą się prace nad kolejną, obok wprowadzającej do Kodeksu pracy pracę zdalną i kontrole trzeźwości, dużą nowelizacją tego aktu prawnego. Mowa o projekcie ustawy wdrażającej dwie europejskie dyrektywy, m. in. dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jedną z wielu zmian, jakie ta nowelizacja ma wprowadzić, jest zmiana przepisów... Czytaj dalej →

Szczególna ochrona stosunku pracy – przykłady mniej znane

Wszyscy pracownicy korzystają z tak zwanej ogólnej, czy powszechnej ochrony trwałości ich stosunku pracy. Przejawia się ona m. in. w ochronie przed zwolnieniem z pracy bez jakiejkolwiek przyczyny bądź z błahej przyczyny i przysługującym pracownikom prawie kwestionowania rozwiązania umowy o pracę przed sądem pracy. Niektóre kategorie pracowników korzystają jednak ze wzmożonej ochrony, która może polegać... Czytaj dalej →

Sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązywać będą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy zwiększające sankcje, jakie mogą być zastosowane wobec pracodawców. Przepisy te wynikają z uchwalonej jeszcze w 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  Co się zmieni? Do art. 282 Kodeksu pracy, który określa katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika,... Czytaj dalej →

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Prezydent podpisał uchwaloną w maju ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Została ona już opublikowana w Dzienniku Ustaw z 6 czerwca pod pozycją 1043. Większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany. Przepisy antydyskryminacyjne Po wejściu nowelizacji w życie, za dyskryminację uznane będzie każde nieuzasadnione obiektywnymi przesłankami nierówne... Czytaj dalej →

Nowe zasady wydawania świadectw pracy i związane z nimi roszczenia.

Tylko na podpis Prezydenta czeka uchwalona w maju nowelizacja Kodeksu pracy. Jedna ze zmian wynikających z nowych przepisów dotyczy procedury wydawania świadectwa pracy i roszczeń, jakie w związku z tym przysługują pracownikom. Dłuższy termin na dochodzenie sprostowania treści Aktualnie obowiązujący pracownika 7–dniowy termin na sprostowanie przez pracodawcę treści wydanego świadectwa pracy zostanie wydłużony do 14... Czytaj dalej →

Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co może zrobić pracodawca?

Powzięcie informacji o tymczasowym aresztowaniu pracownika zwykle dla pracodawców jest sporym zaskoczeniem. Dla działów HR problematyczne z kolei bywa ustalenie, jaki jest status tymczasowo aresztowanego pracownika. Czy można go zwolnić z pracy z tego powodu, czy trzeba mu wypłacać wynagrodzenie, jak zakwalifikować jego nieobecność w pracy? W jakich przypadkach stosowane jest tymczasowe aresztowanie? Przede wszystkim... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑