Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm 

W środę 8 lutego Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu pracy. Tym razem chodzi o przepisy wdrażające dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 


Jeszcze nie zdążyły wejść w życie przepisy o pracy zdalnej oraz o kontrolach trzeźwości, a pracodawcy wkrótce będą musieli podjąć kolejne wyzwania. Zmian jest naprawdę sporo. Obejmują one m. in. 

– regulacje dotyczące urlopów rodzicielskich (wprowadzenie nieprzenoszalnej części tego urlopu dla każdego z rodziców), 
– wymiar zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu rodzicielskiego, 
– wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku, 
– wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej (z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia), 
– wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy w przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy przekracza 9 godzin, 
zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny, 
– rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych względem pracowników, 
– wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi dodatkowego zatrudnienia, 
– wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony oraz przeprowadzenia konsultacji związkowej.


Ustawa trafiła do Senatu. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑