Sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązywać będą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy zwiększające sankcje, jakie mogą być zastosowane wobec pracodawców. Przepisy te wynikają z uchwalonej jeszcze w 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 

Co się zmieni?

Do art. 282 Kodeksu pracy, który określa katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika, dodane zostaną dwa nowe wykroczenia – obydwa zagrożone grzywnami od 1500 zł do 45000 zł (a więc wyższymi niż przewidziane w innych przypadkach).

Obydwa wykroczenia związane będą z zatrudnianiem dłużników alimentacyjnych i mają na celu przeciwdziałanie podejmowaniu przez pracodawców działań utrudniających egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych, przede wszystkim zatrudnianiu „na czarno”.

Brak potwierdzenia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy

Już aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują grzywnę za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Jeżeli jednak pracownik ten będzie osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności alimentów i zalegającą ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące – sankcją będzie grzywna od 1500 zł do 45000 zł.

Wypłata wynagrodzenia „pod stołem”

Grzywna w takiej samej wysokości grozić będzie w przypadku wypłacania (bez podstawy ku temu) wynagrodzenia wyższego od wynikającego z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, jeżeli jest ono wypłacane pracownikowi, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Dłużnik alimentacyjny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Od 1 grudnia 2020 r. ma również zacząć funkcjonować jawny Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zamieszczane mają być w nim informacje m. in. właśnie o dłużnikach alimentacyjnych, a więc o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑