Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca. Checklista dla pracodawcy

Opublikowane już w Dzienniku Ustaw rozporządzenie znosi z początkiem lipca stan zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa. Uchwalona w początkach pandemii, w marcu 2020 r., tzw. Specustawa koronawirusowa głęboko modyfikowała przepisy niemal we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, także w obszarze zatrudnienia. Pracodawcy zatem obecnie muszą przeanalizować jakie czasowo wyłączone, zmodyfikowane lub zawieszone obowiązki będą... Czytaj dalej →

Jest już projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom pytanie pracowników o COVID-19. Czy nowe przepisy w ogóle są potrzebne?

Z informacji prasowych wynika, że zapowiadany już od dłuższego czasu projekt ujrzał wreszcie światło dzienne. Jeżeli uda się go szybko uchwalić, może dać pracodawcom, przed kolejną falą zakażeń, narzędzie efektywnego zarządzania bezpieczeństwem swoich pracowników. Tym razem nie będziemy jednak omawiać założeń nowych przepisów. Chcemy zabrać głos w dyskusji, czy te przepisy w ogóle są potrzebne,... Czytaj dalej →

Koronawirus a wybory do rady pracowników

Ci pracodawcy, u których działa rada pracowników, której kadencja zmierza ku końcowi, a także ci, u których rada dotychczas nie działała, jednak pracownicy zgłosili wniosek o przeprowadzenie wyborów, powinni już teraz zastanowić się, w jaki sposób wybory te przeprowadzić, aby nie naruszając przepisów regulujących zasady ich przeprowadzania, jednocześnie nie stwarzać dodatkowego zagrożenia zakażeń wirusem SARS-CoV-2.... Czytaj dalej →

Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę? Spadek obrotów gospodarczych Nowe przepisy są... Czytaj dalej →

Znamy oficjalne stanowisko UODO dotyczące mierzenia temperatury przez pracodawców w ramach walki z COVID-19.

Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy naszą ocenę prawną dopuszczalności dokonywania przez pracodawców pomiarów temperatury ciała swoich pracowników oraz innych osób wchodzących na teren zakładu pracy, jako środka profilaktyki w ramach walki z COVID-19. Wskazaliśmy wówczas na brak podstawy prawnej takiego działania – o ile obowiązek taki nie zostanie na pracodawcę nałożony przez organy sanitarne. Nie znaliśmy... Czytaj dalej →

Najem lokalu użytkowego w okresie epidemii

Sytuacja najemców w dużych galeriach handlowych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorców. Polski ustawodawca zdecydował się również na ingerencję w stosunki najmu w wielkich galeriach handlowych. Zgodnie z art. 15ze ustawy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia... Czytaj dalej →

Dofinansowanie do pensji pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowują spadek obrotów gospodarczych są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Mogą wówczas wystąpić o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.  Kto może skorzystać z dofinansowania? Początkowo projekt ustawy w sprawie tzn. tarczy... Czytaj dalej →

Czy w okresie epidemii biegnie termin na odwołanie się przez pracownika od rozwiązania umowy o pracę?

Uchwalony 31 marca br. pakiet ustaw znany pod nazwą tarczy antykryzysowej wprowadził m. in. szczególne regulacje dotyczące biegu niektórych terminów. Czy regulacja ta ma wpływ także na termin, w jakim pracownik powinien odwołać się do sądu od rozwiązania umowy? Kodeks pracy zakreśla pracownikowi, który chce podważyć przed sądem zgodność z prawem decyzji pracodawcy o rozwiązaniu... Czytaj dalej →

Proces w czasach zarazy, czyli o wymiarze sprawiedliwości w dobie epidemii

Obecnie obowiązujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wpływa na niemal każdą płaszczyznę funkcjonowania państwa i społeczeństwa, w tym także na wymiar sprawiedliwości. W efekcie, stosując się do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości, sądy wszystkich szczebli odwołały większość zaplanowanych rozpraw oraz posiedzeń jawnych. Wyjątek stanowią sprawy pilne dotyczące m. in. opieki nad małoletnimi,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑