Będą nowe przepisy dotyczące BHP oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 

Aktualnie obowiązujące, tworzone pod koniec ubiegłego stulecia, rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wkrótce zostanie zmienione. 

Niezbędne zmiany

W ciągu niemal ćwierć wieku obowiązywania dotychczasowych przepisów dokonał się postęp techniczny – choćby w zakresie technologii wyświetlania obrazu na monitorach ekranowych czy powszechnego stosowania komputerów przenośnych. 
Przepisy, jak dotychczas, mają dotyczyć pracowników (w tym praktykantów i stażystów), którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 

Co ulegnie zmianie?

Z nowych rozwiązań warto odnotować m. in. szczegółowe określenie zasad ergonomii w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc np. laptopów. Projektowane przepisy zakładają, że w takim przypadku stanowisko pracy będzie musiało być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę umożliwiającą ustawienie ekranu w taki sposób, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu oraz w klawiaturę i mysz. 
Bardziej szczegółowo niż dotychczas mają być też opisane wymogi odnośnie do klawiatury, m. in. poprzez określenie, że jej powierzchnia ma być matowa. 
Tak jak obecnie – na życzenie pracownika pracodawca będzie mieć obowiązek wyposażenia stanowiska pracy w podnóżek, z tą jednak różnicą, że nowe przepisy nie przewidują wymogu aby miał on regulowaną wysokość czy ściśle określony kąt nachylenia. 

Ile czasu na wprowadzenie zmian?

Po wejściu w życie omawianej nowelizacji pracodawcy będą mieli 3 miesiące na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów. 
Przebieg prac legislacyjnych nad zmianami do rozporządzenia można śledzić pod tym adresem: klik.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑