Od sierpnia zmienią się uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

W sierpniu wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące wózków jezdniowych. Imienne zezwolenia wydawane przez pracodawców utracą swoją ważność. Pracodawcy muszą zadbać o odpowiednie uprawnienia dla swoich pracowników.

Dnia 09.01.2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie to ma na celu ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń. Pracodawców, którzy do tej pory wydawali imienne zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych, czekają poważne zmiany.

Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość uzyskania imiennych zezwoleń do obsługi wózka jezdniowego. Były one wystawiane przez pracodawcę i obowiązywały jedynie na terenie zakładu pracy pracodawcy, który je wystawił. W związku z tym, zatrudnienie u innego pracodawcy powodowało konieczność ponownego ukończenia szkolenia i wystawienia kolejnego imiennego zezwolenia.

Opisana sytuacja była impulsem do wprowadzenia zmian w tym zakresie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, imienne zezwolenia zachowują swoją ważność wyłącznie tymczasowo tak, by umożliwić pracodawcom dostosowanie się do nowych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem, imienne zezwolenia:

  • wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.;
  • wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.;
  • wystawione do dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

W związku z tym najpóźniej od 01.01.2022 r. wszyscy pracownicy obsługujący wózki jezdniowe będą musieli posiadać uprawnienia określone szczegółowo w rozporządzeniu, a wszystkie imienne zezwolenia bezwzględnie utracą swoją ważność.

Mając na uwadze powyższe, pracodawcy zmuszeni zostaną do zadbania o to, by systematycznie zastępować imienne zezwolenia innymi uprawnieniami wskazanymi w rozporządzeniu. Związane będzie to nie tylko z koniecznością zorganizowania odpowiednich szkoleń bądź wysłania na nie, ale również niezbędne będą zmiany w dokumentach wewnątrzzakładowych. W szczególności zaś zmianie ulec muszą regulaminy pracy w zakresie, w jakim odnoszą się do wydawania imiennych zezwoleń na obsługę wózków jezdniowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 10.08.2018 r.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑