Czy związki zawodowe będą mogły domagać się od pracodawcy informacji o parametrach, na jakich opierają się systemy sztucznej inteligencji mające wpływ na warunki pracy lub płacy?

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę o związkach zawodowych, zgłoszony przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Pojawi się nowy przepis

Zgodnie z jego założeniami, do ustawy związkowej ma być dopisany przepis uprawniający zakładową organizację związkową do domagania się od pracodawcy informacji o:

„parametrach, zasadach i instrukcjach, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.”

W uzasadnieniu wskazano, że pracodawcy coraz powszechniej wykorzystują systemy sztucznej inteligencji do nadzorowania i regulowania pracy, a pracownicy algorytmów, wedle których systemy te funkcjonują, a które wpływają m. in. na ocenę ich pracy, nie znają.

Stąd propozycja, aby do katalogu informacji dotyczących działalności pracodawcy, o których udostępnienie mogą wnioskować zakładowe organizacje związkowe dodać właśnie tego rodzaju informacje.

Projekt pod koniec września został skierowany do dalszych prac w komisji sejmowej, która jest jego autorem.

Na marginesie warto przypomnieć, że w Unii Europejskiej trwają prace nad rozporządzeniem normującym zasady wykorzystywania sztucznej inteligencji, między innymi w obszarze zatrudnienia1

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52021PC0206

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑