Informacja zakładowej organizacji związkowej o pracownikach korzystających z jej obrony a ochrona danych osobowych członków związku zawodowego

Kiedy zwracamy się do zakładowej organizacji związkowej?

W sytuacji, gdy przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (np. konsultacja rozwiązania umowy o pracę), pracodawca może zwrócić się do tej organizacji z prośbą o informację o pracownikach korzystających z jej obrony.

Pod jednym warunkiem.

Jednak jedynym celem może być dopełnienie ustawowego obowiązku współdziałania z organizacją związkową w indywidualnych sprawach pracowniczych. Cel ten pracodawca powinien zatem skonkretyzować w piśmie do organizacji związkowej, gdyż usprawiedliwia on żądanie uzyskania takich danych.

Przetwarzanie danych osobowych.

Zakładowa organizacja związkowa zobowiązana jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie ich przetwarzania, w czym mieści się również udostępnianie danych osobowych jej członków. Może ono odbywać się tylko w ściśle określonym celu przy zachowaniu zasady adekwatności.

Przed przekazaniem pracodawcy żądanej przez niego informacji o pracownikach podlegających ochronie związkowej, zakładowa organizacja związkowa musi zatem znać cel, dla którego pracodawca wnosi o jej przekazanie.

Reasumując:

1. Pracodawca może zbierać dane pracowników co do podlegania przez nich obronie zakładowej organizacji związkowej, ale tylko w celu realizacji obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach pracowniczych.
2. Pracodawca może zwrócić się o informację o wszystkich pracownikach, jeżeli zamierza podjąć działania wobec nich wszystkich.
3. Zakładowa organizacja związkowa musi znać cel, dla którego pracodawca wnosi o przekazanie informacji o pracownikach korzystających z jej obrony.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑