Sejm uchwalił ustawę o kasach zapomogowo – pożyczkowych (KZP)

Jest to pierwsza pełna regulacja problematyki KZP w przepisach rangi ustawowej, dotychczas bowiem szczegółowo ustrój kas normowały przepisy rozporządzenia pochodzącego z 1992 r. (wzmiankę o możliwości ich funkcjonowania zawierał jeden artykuł ustawy o związkach zawodowych). Skąd wzięła się potrzeba zmian i na czym one polegają? Skąd potrzeba zmian? Bezpośrednio potrzebę przyjęcia nowych przepisów sprokurowała obszerna... Czytaj dalej →

Praktyczne problemy związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego – jak zrealizować prawo dostępu?

Każdy przedsiębiorca, który rozważa uruchomienie monitoringu wizyjnego na swoim terenie powinien, przystępując do projektowania tego procesu, zdać sobie sprawę z wielu obowiązków, jakie będzie musiał w związku z tym zrealizować. Większość z nich związana jest oczywiście z faktem, że monitoring to nic innego jak przetwarzanie danych osobowych wielu osób. Każdej z nich przysługują określone w... Czytaj dalej →

Czy rejestracja czasu pracy w oparciu o rozwiązania biometryczne jest zgodna z prawem?

Zawodność i podatność na manipulacje tradycyjnych systemów rejestracji czasu pracy często skłania pracodawców do poszukiwania bardziej odpornych rozwiązań, w tym opartych na biometrii (np. skanujących odcisk palca, bądź obraz tęczówki oka). Na rynku oferowane są różnego rodzaju elektroniczne czytniki, mogące zarówno służyć rejestracji czasu pracy, jak i kontroli dostępu do określonych pomieszczeń. Czy wdrożenie tego... Czytaj dalej →

Czy ukryta rekrutacja jest zgodna z RODO?

Wciąż spotkać można na rozmaitych portalach ogłoszenia o pracę formułowane w następujący sposób: „Dla naszego klienta, lidera branży … poszukujemy kandydata na stanowisko …”. Nigdzie w ogłoszeniu nie pada nazwa potencjalnego pracodawcy, obsługą procesu rekrutacji zwykle zajmuje się pośrednik i jedynie jego dane zna (przynajmniej na wstępnym etapie rekrutacji) kandydat. Czy takie działanie jest zgodne z... Czytaj dalej →

Brexit a przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii.

Wiele wskazuje na to, że 31 października br. Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Bardzo prawdopodobne, że będzie to tzw. twarde wyjście – to jest bez umowy kompleksowo regulującej przyszłe stosunki Unii i Zjednoczonego Królestwa.  Jednym z problemów, z jakimi uporać się będą musieli przedsiębiorcy – o ile ziści się ten scenariusz - będzie znalezienie podstaw do... Czytaj dalej →

Urząd Ochrony Danych Osobowych o kontrolach stanu trzeźwości pracowników

Na stronach internetowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamieszczone zostało stanowisko dotyczące zgodności z prawem przeprowadzanych przez pracodawców kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli prewencyjnych (wyrywkowych). Dane o trzeźwości, danymi szczególnej kategorii W ocenie UODO po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy od 4 maja br. nie ma podstawy prawnej do prowadzenia samodzielnie przez pracodawców kontroli... Czytaj dalej →

Czy RODO chroni tylko dane osobowe obywateli UE?

Kwestia wydaje się pozornie oczywista. Skoro RODO jest aktem prawnym Unii Europejskiej, to zapewne dotyczy tylko danych osobowych jej obywateli. Uważna jednak lektura tego aktu prawnego prowadzi do wniosku, że w jego treści nigdzie nie pojawia się odniesienie do obywatelstwa UE jako warunku ochrony. Już w motywie 2 RODO czytamy, że: Zasady i przepisy dotyczące... Czytaj dalej →

Ustawa wdrażająca RODO oczekuje na podpis Prezydenta – jakie zmiany czekają pracodawców?

Już tylko na podpis Prezydenta oczekuje ustawa wdrażająca RODO, która ma dostosować aż 168 polskich aktów prawnych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO].  Ustawa... Czytaj dalej →

Co nowego w sprawie ustawy wdrażającej RODO? – cz. II

Niedawno informowaliśmy tutaj o postępie prac nad ustawą mającą zapewnić stosowanie RODO. Na początku listopada projekt tej ustawy został wreszcie przyjęty przez rząd. Jakie zmiany w prawie przynosi? Zmiany w Kodeksie pracy.  Zmodyfikowana, po raz kolejny, zostanie treść art. 22[1] określającego kategorie danych osobowych, których można żądać od kandydata do zatrudnienia. W porównaniu z obecnym stanem... Czytaj dalej →

Co nowego w sprawie ustawy wdrażającej RODO?

Większość z nas oswoiła się już z obowiązywaniem RODO i ma za sobą pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem jego przepisów. Wciąż jednak oczekujemy na ostateczny kształt ustawy, która w związku z RODO ma zmienić co najmniej kilkaset krajowych ustaw, w tym między innymi Kodeks pracy. Stan prawny związany z ochroną danych osobowych daleki zatem od... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑