kategoria: Co w prawie piszczy

MerskiInfo

opublikowano: 7 listopada, 2022

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Czy pracownik może wybrać placówkę medycyny pracy, w której wykona zlecone przez pracodawcę badania profilaktyczne?

W praktyce zdarza się niekiedy, że pracownicy przedstawiają pracodawcy orzeczenie lekarza profilaktyka, który nie współpracuje jednak z tą jednostką medycyny pracy, z którą umowę podpisał pracodawca. Czy takie orzeczenie powinno być przez pracodawcę honorowane? Odpowiedzi na to pytanie trzeba poszukać w przepisach ustawy o służbie medycyny pracy. W art. 12 ust. 1 stanowi ona, że... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 15 września, 2022

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Ochrona stosunku pracy osób pełniących służbę wojskową w świetle przepisów ustawy o obronie Ojczyzny

Wzmożona ochrona zatrudnienia osób pełniących służbę wojskową przewidziana w ustawie uchwalonej w marcu bieżącego roku nie jest oczywiście żadnym novum, niemniej z uwagi na nowe formy pełnienia tej służby, jakie przewiduje ta ustawa, warto się jej bliżej przyjrzeć. Na czym polega ochrona? Zgodnie z art. 303 omawianej ustawy stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 8 lipca, 2021

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Pozbawienie pracownika wolności a jego stosunek pracy

Pisaliśmy już na tym blogu o tym, jaki wpływ na stosunek pracy ma tymczasowe aresztowanie pracownika. Wpis można przeczytać tutaj. Dziś kilka słów na pokrewny temat – co w przypadku, gdy pracownik otrzyma wezwanie do odbycia kary pozbawienia wolności? Jak powinien zachować się pracodawca, czy umowa o pracę wygasa, czy trzeba ją rozwiązać, czy orzeczenie... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 10 marca, 2021

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Praktyczne uwagi o dniach wolnych na poszukiwanie pracy

Pracownik, którego umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę (bez względu na to, czy jest to umowa na czas określony, czy bezterminowa), o ile okres wypowiedzenia tej umowy wynosi co najmniej 2 tygodnie, ma prawo do zwolnienia od pracy na poszukiwanie nowego zatrudnienia.  Ile dni wolnych przysługuje? Wymiar tego zwolnienia uzależniony jest od długości okresu... View

Czytaj więcej

Jakub Jurasz

opublikowano: 19 listopada, 2020

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Czy zatarcie ukarania karą porządkową jest przesłanką do umorzenia postępowania sądowego toczącego się w sprawie jej zasadności?

Jak wiadomo pracownik, który nie zgadza się z nałożoną na niego przez pracodawcę karą porządkową albo uważa, że pracodawca przy jej nakładaniu naruszył procedury formalne, ma prawo odwołać się do sądu pracy.  Po upływie roku nienagannej pracy ukaranego pracownika kara porządkowa z mocy prawa ulega zatarciu (jest więc uznana za niebyłą), a pracodawca ma bezwzględny... View

Czytaj więcej

Weronika Aleksander

opublikowano: 10 listopada, 2020

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Choroba zawodowa z perspektywy pracodawcy

Stwierdzenie choroby zawodowej ma daleko idące konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W poprzednim wpisie nakreśliliśmy pokrótce przebieg postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej oraz uprawnienia przysługujące pracownikowi, u którego stwierdzono chorobę zawodową. Poniżej natomiast wskazujemy najistotniejsze obowiązki pracodawcy.  Choroby zawodowe – co wpływa na ich powstanie? Według raportu GUS „Warunki pracy w 2017 roku”...

Czytaj więcej

Jakub Jurasz

opublikowano: 8 listopada, 2020

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Na jakich zasadach lekarze mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Możliwość skierowania lekarza do zwalczania skutków epidemii przewidują obowiązujące od 2009 r. przepisy ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi oraz przepisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Kto może być skierowany do pracy? Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne, osoby z którymi podpisano... View

Czytaj więcej

Jakub Jurasz

opublikowano: 7 października, 2020

kategorie: Co w prawie piszczy


Co warto wiedzieć o planowanej ochronie sygnalistów?

Najpóźniej w grudniu 2021 r. państwa członkowskie UE powinny przyjąć przepisy umożliwiające wdrożenie dyrektywy unijnej nr 2019/1937 w sprawie  ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, popularnie nazywanych sygnalistami. Nie znamy jeszcze propozycji konkretnych rozwiązań, jakie przyjęte będą w Polsce. To jednak dobry czas, żeby zacząć planować proces wdrożenia wymaganych procedur i zapoznać się z założeniami...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 27 lipca, 2020

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19 również po 4 września br.

Praca zdalna w Tarczy Antykryzysowej W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez określony czas pracy zdalnej. Pierwsza, bardzo ogólna regulacja dotycząca pracy zdalnej została wprowadzona już na początku pandemii, tj. od 8 marca 2020 w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Doprecyzowanie sposobu i zasad wykonywania pracy zdalnej nastąpiło w Tarczy 4.0, która weszła w... View

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 18 listopada, 2019

kategorie: Co w prawie piszczyPrawo Pracy


Kilka wątpliwości dotyczących umów o pracę na okres próbny

Często w praktyce wykorzystywana umowa o pracę na okres próbny tym między innymi różni się od pozostałych rodzajów umów o pracę, że jej zasadniczym celem jest sprawdzenie przydatności pracownika do pracy danego rodzaju przed ewentualnym zawarciem umowy wiążącej strony stosunku pracy silniejszym węzłem. Stąd np. pracodawca może taką umowę łatwo rozwiązać, najdłuższy okres jej wypowiedzenia...

Czytaj więcej