Kategoria: Co w prawie piszczy

Informacja zakładowej organizacji związkowej o pracownikach korzystających z jej obrony a ochrona danych osobowych członków związku zawodowego

Kiedy zwracamy się do zakładowej organizacji związkowej? W sytuacji, gdy przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (np. konsultacja rozwiązania …