MerskiInfo

opublikowano: 13 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu – cz. II

Problem z legalnością niektórych działań pracodawców nakierowanych na kontrolę trzeźwości pracowników Prezes UODO podniósł jeszcze w roku 2019. W połowie bieżącego roku projekt przepisów mających kwestię tę uregulować trafił wreszcie do Sejmu. Przepisy mają być rozpatrywane łącznie z projektem dotyczącym zasad pracy zdalnej, o którym pisaliśmy ostatnio tutaj. Dzisiejszy wpis skupi się na kontrolach trzeźwości....

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 9 czerwca, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu

Po niemal roku prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego projekt został w końcu przekazany do parlamentu. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o założeniach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna nie tylko w czasie epidemii Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego rozwiązania, niepowiązanego w żaden sposób z aktualną sytuacją epidemiczną. Tym samym, wraz z...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 17 lutego, 2022

kategorie: Prawo PracyProjekty Ustaw


Długo wyczekiwany projekt przepisów o pracy zdalnej

W ostatnich dniach pojawiły się dwa, długo oczekiwane projekty ustaw zmieniających przepisy Kodeksu pracy. Jeden z nich dotyczy pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, drugi dotyczy m.in. obowiązków informacyjnych pracodawcy, umów terminowych oraz uprawnień rodzicielskich. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie projektowanych przepisów w zakresie pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia przez pracodawców kosztów wykonywania pracy zdalnej. ...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 27 stycznia, 2022

kategorie: Firma i zarządzanie


Czas na zmiany w kasach zapomogowo–pożyczkowych

Tylko do kwietnia przyszłego roku kilkaset działających w Polsce kas zapomogowo–pożyczkowych (KZP) ma czas na dostosowanie swojej działalności do zmienionych przepisów prawa. Przypominamy, że w październiku 2021 r. weszła w życie nowa ustawa. To z jej przepisów wynika właśnie 18 – miesięczny okres na wprowadzenie niezbędnych zmian do statutów. Czasu tylko pozornie jest sporo Zmiany,...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 5 stycznia, 2022

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku uzależniającego wejście w życie tej umowy od jednostronnej decyzji pracodawcy?

Nie budzi już większych kontrowersji dopuszczalność uzgodnienia przez strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę, bądź zastrzeżenia prawa odstąpienia od niej ze skutkiem w postaci ustania zobowiązań obu stron – dalszego wypłacania odszkodowania przez pracodawcę oraz powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej przez byłego pracownika. A...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 15 listopada, 2021

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Czy łatwiej będzie zatrudnić cudzoziemca?

Pod koniec października do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy mającej uprościć nieco formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców, w tym dotyczące uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Łatwiej ma być też wykazać polskie korzenie i uzyskać Kartę Polaka, a nadto skrócić się mają postępowania administracyjne związane z uzyskaniem...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 9 listopada, 2021

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Obowiązek dokonywania obiektywnej oceny pracowników

Do katalogu obowiązków pracodawcy o charakterze podstawowym, zapisanych w Kodeksie pracy, zalicza się m. in. obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Brak ocen, bądź ocena nieobiektywna utrudnia rozstanie z pracownikiem  Ocena pracowników jest więc nie tyle przywilejem, co obowiązkiem przełożonych. Zaniedbanie tego obowiązku, bądź jego wyłącznie formalne spełnianie, jako...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 28 października, 2021

kategorie: Firma i zarządzanieKontrole


Jednoczesne przeprowadzenie kilku kontroli w przedsiębiorstwie – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością ewentualnej kontroli dokonywanej przez szereg rożnych instytucji. Kontrole zazwyczaj wiążą się z pewnymi niedogodnościami i wzbudzają umiarkowany entuzjazm. Ustawa Prawo przedsiębiorców (dalej: ustawa) wprowadziła zatem ogólną zasadę, zgodnie z którą nie można równocześnie podejmować  i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Od zasady tej przepisy przewidują jednak szereg...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 2 września, 2021

kategorie: Firma i zarządzaniePrawo Pracy


Czy uda się rozruszać rady pracowników?

Parokrotnie na tym blogu poruszaliśmy tematykę rad pracowników, w zamyśle mających być interesującą formą współuczestniczenia załogi w podejmowaniu kluczowych dla firm decyzji, a w praktyce wciąż mało rozpowszechnioną. Jak jest obecnie? Dane liczbowe o powoływanych radach pracowników prezentuje resort pracy1. Jeżeli odniesie się pokazywane tam dane do łącznej liczby podmiotów, które są zobowiązane do umożliwienia...

Czytaj więcej

MerskiInfo

opublikowano: 24 sierpnia, 2021

kategorie: Prawo PracyZmiany w prawie


Ustawa przedłużająca kadencję m. in. organów związków zawodowych już obowiązuje

We wtorek 18 sierpnia 2021 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z 24 czerwca br. nowelizująca tzw. specustawę koronawirusową1. Ustawa weszła w życie następnego dnia.  Tym razem zmiana dotyczy kwestii wyborów organów statutowych związków zawodowych, związków lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji oraz społecznych inspektorów pracy. Kadencja organów przedłużona w mocy...

Czytaj więcej

sassadsasd Nowsze wpisy
Starsze wpisy