Wkrótce zmiana czasu. Jak wpłynie na rozliczenie czasu pracy?

30 października o godzinie 3:00 w nocy dojdzie do odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego i wprowadzenia czasu środkowoeuropejskiego. Oznacza to, że o godzinie 3:00 przesuniemy zegarki o godzinę wstecz, tj. na godzinę 2:00. Co ciekawe, czas od godziny 2:00 do godziny 3:00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (Dz. U. poz. 539). Na podstawie samego tytułu Rozporządzenia możemy się domyślać, że czas będziemy zmieniać jeszcze co najmniej przez 4 lata.

Zmiana czasu ma wpływ nie tylko na długość snu i nasze samopoczucie. Zmiana ta ma niezwykle istotny wpływ na czas pracy pracowników wykonujących pracę w nocy.

Przesunięcie czasu z godziny 3:00 na 2:00 powoduje, że pracownik pracujący w nocy będzie pracował o godzinę dłużej. Ta dodatkowa godzina pracy w nocy stanowić będzie jego nadgodzinę, za którą pracownikowi przysługiwać mu będzie normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 100 % wynagrodzenia. Warto przypomnieć również, że za każdą godzinę pracy w nocy, pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia, który zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wynosi 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca ma także możliwość zrekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym. W zależności od tego, czy czas wolny jest udzielany na wniosek pracownika, czy z inicjatywy pracodawcy, za każdą godzinę pracy nadliczbowej należy udzielić odpowiednio 1 h lub 1,5 h czasu wolnego. Za nadgodziny, które zostały zrekompensowane czasem wolnym pracownik nie ma już prawa do dodatku za pracę nadliczbową. Pamiętać należy, że udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy jest ograniczone czasowo do końca okresu rozliczeniowego. Co ważne, udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑