Nadchodzące transformacje: co nowego przyniosą zmiany w ustawie o cudzoziemcach?

9 lutego br. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt ten ma na celu m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dyrektywę tę Polska powinna była wdrożyć do krajowego porządku prawnego do 18 listopada 2023... Czytaj dalej →

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących mobbingu. Problem subiektywnej oceny zachowań mobbingowych. 

Jednym z kilku praktycznych problemów, jakie łączą się ze stosowaniem w praktyce definicji mobbingu (art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy) jest brak zapisania w niej, wedle jakich kryteriów należy oceniać konkretne stany faktyczne i zachowania. Czy decydujące znaczenie należy przypisać temu, w jaki sposób odbierane są one przez tego, wobec kogo są podejmowane, czy może... Czytaj dalej →

Ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydłużona do 4 marca 2025 r.

Rada Unii Europejskiej ponownie wydłużyła okres obowiązywania mechanizmu ochrony czasowej – tym razem do dnia 4 marca 2025 r. W związku z tym ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydanych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców również uległa wydłużeniu. Osoby, które posiadają tego typu zaświadczenia nie muszą ubiegać się o ich wymianę czy wpisanie adnotacji... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawców związane z pomiarem stężenia radonu w miejscu pracy

Radon jest nieposiadającym zapachu ani barwy gazem, który jako produkt rozpadu radu występuje naturalnie w środowisku. W trakcie rozpadu radu ten gaz emituje promieniowanie jonizujące (przede wszystkim promieniowanie alfa). Do atmosfery – a co za tym idzie także do wnętrz budynków – przedostaje się głównie z wnętrza ziemi. W razie przekroczenia bezpiecznych wartości może być... Czytaj dalej →

Dodatkowe adnotacje na skierowaniach lekarskich pracowników – czy dozwolone? Znamy stanowisko UODO 

W grudniowym biuletynie (nr 12/12/2023) UODO opublikował decyzję dotyczącą zakresu danych możliwych do wskazania przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie pracownika. Dotychczas w praktyce pojawiały się wątpliwości czy pracodawca może wskazać dodatkowe informacje, które uzyskał od pracownika w skierowaniu na badania profilaktyczne. UODO jednoznacznie wskazał, że tego rodzaju praktyka jest nieprawidłowa.  Stan faktyczny Do... Czytaj dalej →

Obowiązki pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej wobec pracodawcy

W ostatnim wpisie dotyczącym Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) wskazywaliśmy, że aż 56% żołnierzy WOT pozostaje zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Tymczasem służba w WOT wiąże się z udziałem żołnierza w odpowiednich szkoleniach oraz z pozostawaniem w gotowości na wypadek powołania. To z kolei wpływa bezpośrednio na organizację pracy u pracodawcy zatrudniającego żołnierza. Pracodawca winien zatem... Czytaj dalej →

Rozwiązanie umowy o pracę z żołnierzem WOT

1 stycznia 2024 r. rozpoczął się siódmy rok funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Według danych podawanych przez Wojska Obrony Terytorialnej1 aktualnych na styczeń br. obecnie w WOT służbę pełni ponad 40000 żołnierzy, w tym blisko 3000 ochotników oraz ponad 5000 żołnierzy zawodowych. Z udostępnionych statystyk wynika, że 30% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (47%)... Czytaj dalej →

Czy obcy język może być językiem „urzędowym” u polskiego pracodawcy?

Truizmem jest stwierdzenie, że zglobalizowana gospodarka skutkuje upowszechnieniem się komunikacji w językach obcych w przedsiębiorstwach. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest w zasadzie standardowym oczekiwaniem pracodawców wobec pracowników. Coraz częściej zatem roboczym językiem w firmach zaczyna być obcy język, przede wszystkim angielski. Czy są jakieś granice, których jednak polski pracodawca nie powinien przekraczać, aby nie... Czytaj dalej →

Zwolnienie dyscyplinarne w razie popełnienia przez pracownika przestępstwa

Jedną z kategorii przyczyn uzasadniających niezwłoczne rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jest popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa. Zgodnie z przepisami, przestępstwo to jednak musi uniemożliwiać dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku i musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 ust. 2 Kodeksu pracy). Czy na... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑