Zezwolenie jednolite a termin na dokonanie powiadomienia PUP 

Obywatel Ukrainy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce (tzw. zezwolenie jednolite) może otrzymać takie zezwolenie, które nie będzie wskazywało konkretnego pracodawcy u którego cudzoziemiec może zostać zatrudniony i które będzie przewidywało wymóg dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). 

Przypominamy w tym miejscu, że pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) obowiązany jest do dokonania powiadomienia PUP w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. 

Jeśli więc obywatel Ukrainy otrzyma zezwolenie jednolite, o którym mowa powyżej, to pracodawca będzie musiał dokonać powiadomienia PUP. Nierzadko zdarza się, że w takich sytuacjach cudzoziemiec od dawna jest już zatrudniony u danego pracodawcy, a zatem termin 14 dni liczony od dnia podjęcia pracy jest niemożliwy do zachowania. 

W opisanym powyżej przypadku przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewidują, że 14-dniowy termin na dokonanie powiadomienia PUP rozpoczyna się w dniu doręczenia decyzji obywatelowi Ukrainy. Nie ulega zatem wątpliwości, że konieczne jest, aby cudzoziemcy niezwłocznie informowali swoich pracodawców o otrzymaniu nowych decyzji pobytowych tak, aby pracodawcy mogli dokonać ewentualnych powiadomień PUP w ustawowym terminie. Warto poinformować o tym cudzoziemców, którzy mogą nie być świadomi jak ważne – z punktu widzenia legalizacji ich pracy – jest bieżące informowanie pracodawcy o ich statusie pobytowym.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑