Zwolnienie od pracy członka komisji wyborczej a wynagrodzenie za pracę 

Do marca 2023 r. członkom komisji  wyborczych (terytorialnych i obwodowych) przysługiwało do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

31 marca br. do Kodeksu wyborczego wprowadzono zmiany, które rozszerzyły uprawnienia członków komisji. Obok dotychczasowych 5 dni zwolnienia, członkowi komisji wyborczej przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Odnośnie do tych dodatkowych dni ustawodawca ograniczył się wyłącznie do wskazania, że za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy – nie wyłączono zatem prawa do wynagrodzenia.

Prowadzi to moim zdaniem do wniosku, że za dzień zwolnienia od pracy na dzień głosowania, liczenia głosów oraz na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, w tym także do wynagrodzenia za pracę. Pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za dodatkowe 5 dni zwolnienia, które przypadają w dniach innych niż dzień wyborów, liczenia głosów i dzień po zakończeniu liczenia. 

Jeśli więc liczenie głosów zakończy się np. w poniedziałek 16 października, to pracownik może domagać się zwolnienia od pracy zarówno za 16 października (dzień liczenia głosów), jak i za 17 października (dzień po zakończeniu liczenia głosów). Za te dni zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Poza tym pracownik może domagać się też zwolnienia od pracy za inne dni – nie więcej niż 5, ale za te dni nie ma już prawa do wynagrodzenia. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑