Nadchodzące transformacje: co nowego przyniosą zmiany w ustawie o cudzoziemcach?

9 lutego br. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt ten ma na celu m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dyrektywę tę Polska powinna była wdrożyć do krajowego porządku prawnego do 18 listopada 2023... Czytaj dalej →

Ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydłużona do 4 marca 2025 r.

Rada Unii Europejskiej ponownie wydłużyła okres obowiązywania mechanizmu ochrony czasowej – tym razem do dnia 4 marca 2025 r. W związku z tym ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydanych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców również uległa wydłużeniu. Osoby, które posiadają tego typu zaświadczenia nie muszą ubiegać się o ich wymianę czy wpisanie adnotacji... Czytaj dalej →

Czy obcy język może być językiem „urzędowym” u polskiego pracodawcy?

Truizmem jest stwierdzenie, że zglobalizowana gospodarka skutkuje upowszechnieniem się komunikacji w językach obcych w przedsiębiorstwach. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest w zasadzie standardowym oczekiwaniem pracodawców wobec pracowników. Coraz częściej zatem roboczym językiem w firmach zaczyna być obcy język, przede wszystkim angielski. Czy są jakieś granice, których jednak polski pracodawca nie powinien przekraczać, aby nie... Czytaj dalej →

Na co zwracać uwagę analizując decyzje pobytowe cudzoziemców?

W ubiegłym tygodniu analizowaliśmy sytuację, w której cudzoziemiec przedkłada pracodawcy kilka decyzji pobytowych. Radziliśmy wówczas, aby zweryfikować daty ich wydania i ustalić, która została wydana najpóźniej. To ona będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny. Na co jeszcze zwrócić uwagę analizując decyzję pobytową otrzymaną od cudzoziemca? Istotne elementy decyzji... Czytaj dalej →

Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Karta pobytu – czy jest wystarczająca do zatrudnienia cudzoziemca?

W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że pracodawca jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do zażądania przedstawienia przez cudzoziemca ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce oraz do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały jego okres zatrudnienia. Zadaliśmy również pytanie czy tego typu dokumentem może być karta pobytu, a odpowiedź na to pytanie należałoby zacząć od wyjaśnienia... Czytaj dalej →

Jakich dokumentów pracodawca powinien zażądać od cudzoziemca na etapie rekrutacji?

Kodeks pracy określa, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania wybranych danych osobowych, a przy tym dokumentów, które je potwierdzą. W przypadku kandydatów do pracy będących cudzoziemcami omawiane uprawnienie jest nieco szersze, a przy tym jest nie tylko prawem pracodawcy, ale również jego obowiązkiem. Obowiązek zweryfikowania podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce... Czytaj dalej →

Zezwolenie na osiedlenie – czy ten dokument ma jeszcze moc prawną?

Jednym z obszarów naszej działalności w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców, których nasi Klienci chcą zatrudnić. Nierzadko podczas takiej weryfikacji spotykamy się z dokumentami, które zostały wydane nawet kilkanaście lat temu. Ostatnio w nasze ręce trafiło zezwolenie na osiedlenie – dokument, który w aktualnym stanie prawnym nie jest już wydawany.  Czy tego... Czytaj dalej →

Badanie fikcyjności małżeństwa cudzoziemca

W poprzednim tygodniu wyjaśnialiśmy, że rozwód cudzoziemca, który nastąpił w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu na fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim jest przesłanką uzasadniającą cofnięcie tego zezwolenia. Sygnalizowaliśmy również, że Urząd jeszcze przed wydaniem takiego zezwolenia może przyjrzeć się bliżej małżeństwu zawartemu... Czytaj dalej →

Kiedy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte?

Ustawa o cudzoziemcach opisuje kilka sytuacji, w których zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte. Co ważne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu w przypadku zaistnienia wyraźnie określonych sytuacji „zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi” co oznacza, że organ nie ma wówczas tzw. luzu decyzyjnego i zobowiązany jest do podejmowania działań przewidzianych w przepisach. Istotny... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑