Obowiązki pracodawców związane z pomiarem stężenia radonu w miejscu pracy

Radon jest nieposiadającym zapachu ani barwy gazem, który jako produkt rozpadu radu występuje naturalnie w środowisku. W trakcie rozpadu radu ten gaz emituje promieniowanie jonizujące (przede wszystkim promieniowanie alfa). Do atmosfery – a co za tym idzie także do wnętrz budynków – przedostaje się głównie z wnętrza ziemi. W razie przekroczenia bezpiecznych wartości może być... Czytaj dalej →

Pracodawco, pamiętaj o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO każdy administrator w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia zgłosić je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem dla praw lub wolności osób fizycznych. W praktyce najwięcej wątpliwości sprawia właściwe ustalenie... Czytaj dalej →

Kontrole trzeźwości i praca zdalna na ostatniej prostej. 

Wygląda na to, że powoli dobiegają do końca parlamentarne prace nad oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy regulującą zasady prowadzenia kontroli trzeźwości i wykonywania pracy zdalnej. Wszystko jednak wskazuje na to, że na ich wejście w życie trzeba będzie poczekać do przyszłego roku.  Poprawki Senatu  Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat wprowadził do niej kilka poprawek, w... Czytaj dalej →

Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu – cz. II

Problem z legalnością niektórych działań pracodawców nakierowanych na kontrolę trzeźwości pracowników Prezes UODO podniósł jeszcze w roku 2019. W połowie bieżącego roku projekt przepisów mających kwestię tę uregulować trafił wreszcie do Sejmu. Przepisy mają być rozpatrywane łącznie z projektem dotyczącym zasad pracy zdalnej, o którym pisaliśmy ostatnio tutaj. Dzisiejszy wpis skupi się na kontrolach trzeźwości.... Czytaj dalej →

Jednoczesne przeprowadzenie kilku kontroli w przedsiębiorstwie – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością ewentualnej kontroli dokonywanej przez szereg rożnych instytucji. Kontrole zazwyczaj wiążą się z pewnymi niedogodnościami i wzbudzają umiarkowany entuzjazm. Ustawa Prawo przedsiębiorców (dalej: ustawa) wprowadziła zatem ogólną zasadę, zgodnie z którą nie można równocześnie podejmować  i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Od zasady tej przepisy przewidują jednak szereg... Czytaj dalej →

Znamy już projekt przepisów dotyczących prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników

O konieczności pilnego załatania luki w przepisach mówiło się już od dawna. Możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców podważył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jeżeli chodzi o badanie na obecność innych niż alkohol substancji, to przepisy takie nigdy jak dotąd nie powstały. Ustawodawca pozostawił więc pracodawców samymi sobie. Z jednej strony –... Czytaj dalej →

Efekt koronawirusa. Czy wirus zainfekował ceny? Przedsiębiorco, przygotuj się do kontroli UOKiK

Rzeczywistość Polaków – w obliczu panującej pandemii – zmienia się bardzo dynamicznie. W minionym tygodniu obserwować mogliśmy puste półki sklepowe. Brakowało na nich przede wszystkim papieru toaletowego, środków czystości i środków higienicznych, a także makaronu, konserw, mięsa czy mrożonek. Teraz, kiedy sklepy podniosły się na nowo z nieoczekiwanej inwazji klientów i zapełniły swoje przestrzenie Polaków martwi inna... Czytaj dalej →

Urząd Ochrony Danych Osobowych o kontrolach stanu trzeźwości pracowników

Na stronach internetowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamieszczone zostało stanowisko dotyczące zgodności z prawem przeprowadzanych przez pracodawców kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli prewencyjnych (wyrywkowych). Dane o trzeźwości, danymi szczególnej kategorii W ocenie UODO po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy od 4 maja br. nie ma podstawy prawnej do prowadzenia samodzielnie przez pracodawców kontroli... Czytaj dalej →

Przedsiębiorco przygotuj się – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczyna kontrole.

25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej (w tym Polski) zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Organem odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Kto może przeprowadzić kontrolę? Kontrolę przeprowadza Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Czynności kontrolne co do zasady przeprowadzają... Czytaj dalej →

W jaki sposób ZUS kontroluje zasadność zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e-zwolnień?

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy określające procedurę kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Wcześniej zawiadomienia o kontroli wysyłane były wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Konieczność odczekania dłuższego czasu w celu ustalenia, czy ubezpieczony otrzymał zawiadomienie w praktyce uniemożliwiało realną kontrolę krótszych zwolnień lekarskich. Jakie zmiany przynoszą nowe przepisy? Obecnie o... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑