Czy rezygnacja przez pracownika z PPK będzie prostsza?

Uczestnictwo osób uprawnionych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nie jest obowiązkowe. Osoba zatrudniona spełniająca warunki do objęcia PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat poprzez złożenie podmiotowi zatrudniającemu pisemnej deklaracji. Ustawa wymaga, aby poza danymi identyfikującymi osobę składającą taką deklarację, zawierała ona także oświadczenie uczestnika PPK „o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia”. 

Skomplikowane formalności

Wzór takiej deklaracji ma zostać ustalony rozporządzeniem Ministra Finansów. Jego projekt opublikowany w Internecie pod koniec stycznia br. wzbudził wiele wątpliwości pracodawców. Przede wszystkim zakładał, że oświadczenie zainteresowanego zajmować ma trzy strony, a osoba składająca deklarację będzie musiała podpisać się pod siedmioma różnymi oświadczeniami – deklarując między innymi, że świadomie i swobodnie rezygnuje z możliwości otrzymywania regularnych korzyści finansowych m. in. w postaci wpłaty powitalnej od państwa, wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i wszelkich innych benefitów wynikających z uczestnictwa w PPK.

Planowane uproszczenia

W ostatni poniedziałek, 1 kwietnia, opublikowany został jednak zmodyfikowany projekt, z którym można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Tym razem oświadczenie osoby rezygnującej z oszczędzania w PPK zajmuje już jedną tylko stronę i wymaga od niej złożenia jednego podpisu pod wszystkimi oświadczeniami.

Miejmy nadzieję, że ten właśnie projekt ostatecznie stanie się obowiązującym prawem. Omawiając kwestię rezygnacji z uczestnictwa w PPK trzeba jednak pamiętać, że jest to obszar dość wrażliwy. Podmioty zatrudniające nie mogą bowiem w żaden sposób nakłaniać osób zatrudnionych do rezygnacji z uczestnictwa, pod rygorem grzywny, która sięgać może do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu w roku obrotowym, który poprzedzał popełnienie tego czynu zabronionego.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑