Czy środki gromadzone w PPK można przeznaczyć na inne cele niż oszczędzanie na emeryturę?

Podstawowym celem gromadzenia oszczędności w ramach PPK jest ich wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Ustawa przewiduje jednak przypadki, kiedy po te środki uczestnik może sięgnąć w celu sfinansowania innych celów, bez definitywnego zaprzestania oszczędzania w PPK – co oczywiście także jest możliwe.  Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe Po pierwsze, uczestnicy PPK którzy... Czytaj dalej →

Czy rezygnacja przez pracownika z PPK będzie prostsza?

Uczestnictwo osób uprawnionych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nie jest obowiązkowe. Osoba zatrudniona spełniająca warunki do objęcia PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat poprzez złożenie podmiotowi zatrudniającemu pisemnej deklaracji. Ustawa wymaga, aby poza danymi identyfikującymi osobę składającą taką deklarację, zawierała ona także oświadczenie uczestnika PPK „o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach... Czytaj dalej →

RegTech – sposób na obniżenie kosztów zapewnienia zgodnej z prawem działalności firm

Od początku kryzysu ekonomicznego w latach 2007–2009 notuje się znaczny wzrost regulacji sektora finansowego. W niedalekiej przyszłości można się spodziewać wprowadzenia przez organy państwowe ujednoliconych narzędzi do zapewnienia zgodności z prawem działań biznesowych. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na technologie regulacyjne (RegTech). Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania określonych regulacji, tzw. compliance, są... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑