Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących mobbingu. Problem subiektywnej oceny zachowań mobbingowych. 

Jednym z kilku praktycznych problemów, jakie łączą się ze stosowaniem w praktyce definicji mobbingu (art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy) jest brak zapisania w niej, wedle jakich kryteriów należy oceniać konkretne stany faktyczne i zachowania. Czy decydujące znaczenie należy przypisać temu, w jaki sposób odbierane są one przez tego, wobec kogo są podejmowane, czy może... Czytaj dalej →

Szczególna ochrona stosunku pracy – przykłady mniej znane

Wszyscy pracownicy korzystają z tak zwanej ogólnej, czy powszechnej ochrony trwałości ich stosunku pracy. Przejawia się ona m. in. w ochronie przed zwolnieniem z pracy bez jakiejkolwiek przyczyny bądź z błahej przyczyny i przysługującym pracownikom prawie kwestionowania rozwiązania umowy o pracę przed sądem pracy. Niektóre kategorie pracowników korzystają jednak ze wzmożonej ochrony, która może polegać... Czytaj dalej →

Jest już projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom pytanie pracowników o COVID-19. Czy nowe przepisy w ogóle są potrzebne?

Z informacji prasowych wynika, że zapowiadany już od dłuższego czasu projekt ujrzał wreszcie światło dzienne. Jeżeli uda się go szybko uchwalić, może dać pracodawcom, przed kolejną falą zakażeń, narzędzie efektywnego zarządzania bezpieczeństwem swoich pracowników. Tym razem nie będziemy jednak omawiać założeń nowych przepisów. Chcemy zabrać głos w dyskusji, czy te przepisy w ogóle są potrzebne,... Czytaj dalej →

Sejm uchwalił ustawę o kasach zapomogowo – pożyczkowych (KZP)

Jest to pierwsza pełna regulacja problematyki KZP w przepisach rangi ustawowej, dotychczas bowiem szczegółowo ustrój kas normowały przepisy rozporządzenia pochodzącego z 1992 r. (wzmiankę o możliwości ich funkcjonowania zawierał jeden artykuł ustawy o związkach zawodowych). Skąd wzięła się potrzeba zmian i na czym one polegają? Skąd potrzeba zmian? Bezpośrednio potrzebę przyjęcia nowych przepisów sprokurowała obszerna... Czytaj dalej →

Prawo do bycia offline – nowe uprawnienie pracownicze?

W Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat konieczności uregulowania prawa pracowników korzystających z elektronicznych narzędzi pracy (zwłaszcza pracujących zdalnie) do bycia offline. Oczywistym tłem tej dyskusji jest związane z pandemią koronawirusa istotne zwiększenie liczby osób pracujących poza biurem i łączących się z pracodawcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wygląda na to, że dyskusja ta doprowadzi... Czytaj dalej →

Czy zatarcie ukarania karą porządkową jest przesłanką do umorzenia postępowania sądowego toczącego się w sprawie jej zasadności?

Jak wiadomo pracownik, który nie zgadza się z nałożoną na niego przez pracodawcę karą porządkową albo uważa, że pracodawca przy jej nakładaniu naruszył procedury formalne, ma prawo odwołać się do sądu pracy.  Po upływie roku nienagannej pracy ukaranego pracownika kara porządkowa z mocy prawa ulega zatarciu (jest więc uznana za niebyłą), a pracodawca ma bezwzględny... Czytaj dalej →

Na jakich zasadach lekarze mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Możliwość skierowania lekarza do zwalczania skutków epidemii przewidują obowiązujące od 2009 r. przepisy ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi oraz przepisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Kto może być skierowany do pracy? Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne, osoby z którymi podpisano... Czytaj dalej →

Co warto wiedzieć o planowanej ochronie sygnalistów?

Najpóźniej w grudniu 2021 r. państwa członkowskie UE powinny przyjąć przepisy umożliwiające wdrożenie dyrektywy unijnej nr 2019/1937 w sprawie  ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, popularnie nazywanych sygnalistami. Nie znamy jeszcze propozycji konkretnych rozwiązań, jakie przyjęte będą w Polsce. To jednak dobry czas, żeby zacząć planować proces wdrożenia wymaganych procedur i zapoznać się z założeniami... Czytaj dalej →

Praktyczne problemy związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego – jak zrealizować prawo dostępu?

Każdy przedsiębiorca, który rozważa uruchomienie monitoringu wizyjnego na swoim terenie powinien, przystępując do projektowania tego procesu, zdać sobie sprawę z wielu obowiązków, jakie będzie musiał w związku z tym zrealizować. Większość z nich związana jest oczywiście z faktem, że monitoring to nic innego jak przetwarzanie danych osobowych wielu osób. Każdej z nich przysługują określone w... Czytaj dalej →

Co dalej z transferami danych osobowych po wyroku Schrems II?

Niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 Protection Commissioner vs Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems w sposób istotny wpłynęło na transfery danych osobowych do tzw. państw trzecich (czyli państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Tarcza Prywatności uchylona Pierwszym skutkiem orzeczenia TSUE jest stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z roku 2016 w sprawie... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑