Paczki świąteczne z ZFŚS dla dzieci 

Grudzień za pasem, co oznacza że rozpoczyna się sezon paczek świątecznych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W wielu firmach paczki wydawane są dla dzieci pracowników, a pracodawcy zadają sobie często pytanie, czy paczki świąteczne dla dzieci powinny być różnicowane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną rodzica – pracownika?  Wątpliwości te wynikają... Czytaj dalej →

Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę? Spadek obrotów gospodarczych Nowe przepisy są... Czytaj dalej →

Czy rezygnacja przez pracownika z PPK będzie prostsza?

Uczestnictwo osób uprawnionych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nie jest obowiązkowe. Osoba zatrudniona spełniająca warunki do objęcia PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat poprzez złożenie podmiotowi zatrudniającemu pisemnej deklaracji. Ustawa wymaga, aby poza danymi identyfikującymi osobę składającą taką deklarację, zawierała ona także oświadczenie uczestnika PPK „o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑