Będą zmiany w prawie ułatwiające konsolidację na rynku instytucji finansowych oferujących PPK

Na posiedzeniu 13 lipca br. Sejm uchwalił ustawę, która ma znowelizować m. in. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych1.

Zmianie ma ulec jej art. 63 regulujący przypadki, w których organ nadzoru może wydać decyzję o usunięciu instytucji finansowej z ewidencji PPK. Do tej pory przepisy nie przewidywały możliwości wydania takiej decyzji na wniosek instytucji, np. w przypadku zmiany profilu działalności przez nią i zamiaru zaprzestania oferowania PPK. Nowe przepisy mają to umożliwić. Ustawa skierowana została do Senatu.

Łatwiejsza konsolidacja

Może to oznaczać ułatwienie procesów konsolidacji na rynku instytucji finansowych oferujących PPK. Procesy te rozpoczęły się zresztą już niedługo po uruchomieniu PPK, pierwszą taką operacją było przeprowadzone w 2020 r. przejęcie funduszy zdefiniowanej daty Aegon PPK przez Pocztylion – Arka PTE.

Poziom partycypacji

Według danych przedstawionych przez PFR, aktualnych na kwiecień br. (a więc już po pierwszej operacji tzw. autozapisu), poziom partycypacji w PPK wynosił 43,7% i wedle szacunków PFR w ciągu najbliższych dwóch lat ma się zwiększyć do ok. 50%2. Jest to nadal poziom znacząco niższy od szacunków przyjmowanych na etapie projektowania systemu PPK3.

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. 
2. https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/podsumowanie-autozapisu-2023.html
3. https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F338297AC7646292C12582FF0029D544/%24File/2811.pdf

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑