Nadchodzące transformacje: co nowego przyniosą zmiany w ustawie o cudzoziemcach?

9 lutego br. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt ten ma na celu m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dyrektywę tę Polska powinna była wdrożyć do krajowego porządku prawnego do 18 listopada 2023... Czytaj dalej →

Korekta płci a wiek emerytalny

Osoba decydująca się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z korektą płci napotyka na wiele problemów natury formalnej, w tym także na gruncie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. O problemach związanych ze świadectwem pracy pisaliśmy tu (link). Dziś wyjaśnimy wpływ korekty płci na wiek emerytalny.  Efektem uzyskania przez osobę transpłciową prawomocnego wyroku jest ustalenie,... Czytaj dalej →

Zmiana danych w świadectwach pracy osób po sądowym ustaleniu płci

Obecne problemy osób transpłciowych to klasyczny przypadek, kiedy przepisy prawa nie nadążają nad rzeczywistością. Mimo, że sądowe ustalenie płci odbywa się już od kilkudziesięciu lat, to jednak szereg praktycznych konsekwencji z tym związanych pozostaje wciąż nieuregulowany. Uznaje się, że wyrok ustalający płeć ma skutek od chwili jego uprawomocnienia, czyli nie działa wstecz. Jak jednak słusznie... Czytaj dalej →

Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących mobbingu. Problem subiektywnej oceny zachowań mobbingowych. 

Jednym z kilku praktycznych problemów, jakie łączą się ze stosowaniem w praktyce definicji mobbingu (art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy) jest brak zapisania w niej, wedle jakich kryteriów należy oceniać konkretne stany faktyczne i zachowania. Czy decydujące znaczenie należy przypisać temu, w jaki sposób odbierane są one przez tego, wobec kogo są podejmowane, czy może... Czytaj dalej →

Czy obcy język może być językiem „urzędowym” u polskiego pracodawcy?

Truizmem jest stwierdzenie, że zglobalizowana gospodarka skutkuje upowszechnieniem się komunikacji w językach obcych w przedsiębiorstwach. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest w zasadzie standardowym oczekiwaniem pracodawców wobec pracowników. Coraz częściej zatem roboczym językiem w firmach zaczyna być obcy język, przede wszystkim angielski. Czy są jakieś granice, których jednak polski pracodawca nie powinien przekraczać, aby nie... Czytaj dalej →

Kryteria doboru do zwolnienia pracownika w ramach redukcji zatrudnienia

W poprzednim artykule opisaliśmy różnice między redukcją a likwidacją stanowiska i zwróciliśmy uwagę na konieczność wskazania kryteriów doboru do zwolnienia w przypadku redukcji. W praktyce jednak pojawią się pytania i wątpliwości pracodawców co do tego, jakie kryteria należy przyjąć i czym się kierować przy ich wyborze.  Kryteria doboru do zwolnienia nie są określone w żadnych... Czytaj dalej →

Likwidacja stanowiska a redukcja zatrudnienia

Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy spowodowane zmianami organizacyjnymi, czy pogorszeniem sytuacji finansowej pracodawcy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy, a zatem konieczne będzie sięgnięcie do przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych (tj. ustawy z dnia 13 marca 2003... Czytaj dalej →

Jak stworzyć środowisko pracy neutralne światopoglądowo?

Współczesne miejsce pracy to przestrzeń, w której różnorodność jest ceniona, a wszyscy pracownicy powinni czuć się akceptowani. W Polsce, pracodawcy mają prawo kształtować środowisko pracy neutralne światopoglądowo, jednakże istnieją pewne zasady i ograniczenia, które należy przy tym uwzględnić.  Wspomniane ograniczenia wynikają m.in. z określonej w Kodeksie pracy zasady równego traktowania, nakładającej na pracodawców obowiązek traktowania... Czytaj dalej →

Na co zwracać uwagę analizując decyzje pobytowe cudzoziemców?

W ubiegłym tygodniu analizowaliśmy sytuację, w której cudzoziemiec przedkłada pracodawcy kilka decyzji pobytowych. Radziliśmy wówczas, aby zweryfikować daty ich wydania i ustalić, która została wydana najpóźniej. To ona będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny. Na co jeszcze zwrócić uwagę analizując decyzję pobytową otrzymaną od cudzoziemca? Istotne elementy decyzji... Czytaj dalej →

Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑