Zezwolenie na osiedlenie – czy ten dokument ma jeszcze moc prawną?

Jednym z obszarów naszej działalności w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców, których nasi Klienci chcą zatrudnić. Nierzadko podczas takiej weryfikacji spotykamy się z dokumentami, które zostały wydane nawet kilkanaście lat temu. Ostatnio w nasze ręce trafiło zezwolenie na osiedlenie – dokument, który w aktualnym stanie prawnym nie jest już wydawany. 

Czy tego typu dokument pozostaje ważny?

Rzadko kiedy w kwestiach dotyczących cudzoziemców można udzielić prostej odpowiedzi, jednak w tym przypadku odpowiedź, czy tego typu dokument pozostaje ważny kryje się w samych przepisach. Ustawa o cudzoziemcach wprost wskazuje, że wydawane w przeszłości zezwolenia na osiedlenie „stały się” zezwoleniami na pobyt stały. Oznacza to, że cudzoziemca który przedłoży zezwolenie na osiedlenie należy traktować tak, jakby ten przedłożył zezwolenie na pobyt stały. Wynika to z tego, że ustawodawca dokonując zmian w przepisach zdecydował, że osoby które uzyskały zezwolenie na osiedlenie nie będą musiały ponownie ubiegać się o dokumenty pobytowe i zachowają dotychczasowe uprawnienia. 

Przypominamy jednocześnie, że zezwolenie na pobyt stały (a zatem również zezwolenie na osiedlenie) nie zawsze jest na stałe, o czym pisaliśmy kilka tygodni temu (tutaj).

A co z kartą pobytu?

Wraz z zezwoleniem na osiedlenie cudzoziemiec uzyskał prawo do otrzymania karty pobytu, przy czym jest to dokument terminowy podlegający okresowym wymianom. Jeśli cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie ubiegał się o wymianę karty pobytu już w czasie obowiązywania nowych przepisów, to wówczas na nowej karcie pobytu powinna znajdować się informacja, że rodzajem udzielonego zezwolenia jest zezwolenie na pobyt stały. Dla pracodawców analizujących dokumenty cudzoziemców może być to niezrozumiałe, gdyż z decyzji wynika, że dotyczy ona osiedlenia, a z karty pobytu, że została wydana w związku z zezwoleniem na pobyt stały. Jest to jednak całkowicie prawidłowe i znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach.

O samej karcie pobytu, która wśród pracodawców zawsze wzbudza wiele wątpliwości, opowiemy nieco więcej w kolejnych tygodniach.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑