Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Zezwolenie na osiedlenie – czy ten dokument ma jeszcze moc prawną?

Jednym z obszarów naszej działalności w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców, których nasi Klienci chcą zatrudnić. Nierzadko podczas takiej weryfikacji spotykamy się z dokumentami, które zostały wydane nawet kilkanaście lat temu. Ostatnio w nasze ręce trafiło zezwolenie na osiedlenie – dokument, który w aktualnym stanie prawnym nie jest już wydawany.  Czy tego... Czytaj dalej →

Badanie fikcyjności małżeństwa cudzoziemca

W poprzednim tygodniu wyjaśnialiśmy, że rozwód cudzoziemca, który nastąpił w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu na fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim jest przesłanką uzasadniającą cofnięcie tego zezwolenia. Sygnalizowaliśmy również, że Urząd jeszcze przed wydaniem takiego zezwolenia może przyjrzeć się bliżej małżeństwu zawartemu... Czytaj dalej →

Czy umowę zlecenia zawieraną z cudzoziemcem trzeba sporządzić w formie pisemnej?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Obok umowy o pracę jest to jedna z najpopularniejszych form podejmowania współpracy między dwoma podmiotami. Co przy tym ważne, umowa zlecenia nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Jakkolwiek, z różnych względów nie rekomendujemy zawierania tego typu... Czytaj dalej →

Karta pobytu a legalność zatrudnienia cudzoziemca spoza UE

Z problemem wypełnienia wakatów boryka się wielu polskich przedsiębiorców. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swoich biznesów pracodawcy coraz częściej zatrudniają cudzoziemców, a w szczególności osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej. Nierzadko, już w czasie trwania zatrudnienia okazuje się, że jest ono nielegalne. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście przecenianie przez pracodawców karty pobytu i jej funkcji.... Czytaj dalej →

W jakim języku sporządzić umowę o pracę z cudzoziemcem?

Wobec stałego napływu cudzoziemców na polski rynek pracy wielu pracodawców staje, niekiedy po raz pierwszy, przed dylematem, w jakim języku sporządzić umowę o pracę i towarzyszące jej dokumenty związane z zatrudnieniem?  W jakim języku sporządzić umowę o pracę z cudzoziemcem? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w Kodeksie pracy. Sięgnąć trzeba przede wszystkim do przepisów... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑