Na narty lub snowboard w zgodzie z prawem

Ferie zimowe w toku. Warto zapoznać się z krótkim przewodnikiem po najważniejszych wymogach prawnych związanych z rekreacyjnym uprawianiem sportów zimowych w polskich górach.

Nawet góry nie są ponad prawem

W Polsce już od 2011 roku obowiązują kompleksowe przepisy regulujące bezpieczeństwo w górach, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich. Na stokach, podobnie jak na drogach publicznych, obowiązują zatem pewne przepisy, do których korzystający muszą się dostosować. Naruszenie niektórych z nich może stanowić wykroczenie zagrożone wysokimi grzywnami. Do najważniejszych obowiązków należą:

  • zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu bądź obiektu,
  • stosowanie się do znaków nakazu lub zakazu umieszczanych przez zarządzającego danym terenem,
  • jazda z szybkością dostosowaną do umiejętności, stopnia trudności i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu,
  • posiadanie sprawnego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • niezwłoczne informowanie ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o wszelkich innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Nie pojedzie bez kasku

Pamiętać musimy, że używanie kasku narciarskiego jest w Polsce obowiązkowe w przypadku wszystkich narciarzy lub snowboardzistów do ukończenia 16. roku życia. W razie naruszenia tego obowiązku opiekun dziecka może zapłacić grzywnę sięgającą nawet do 5.000 zł.

A co z grzańcem?

Polskie przepisy szczegółowo regulują również kwestię jazdy „pod wpływem”. Zabroniona jest jazda w stanie nietrzeźwości (a więc przy stężeniu we krwi pow. 0,5 ‰ alkoholu albo przy obecności w wydychanym powietrzu pow. 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) oraz pod wpływem środka odurzającego. Naruszenie tego zakazu także stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Policja, jak co roku, zapowiada w okresie ferii wzmożoną obecność na stokach. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑