Czas Wolny a Godziny Nadliczbowe

Pracodawca nie może w sposób dowolny rekompensować wypracowanych godzin nadliczbowych, wykorzystanym przez pracownika czasem wolnym.

Pracodawca, który wyraził zgodę na udzielenie pracownikowi czasu wolnego nie może jednostronną decyzją, bez uprzedniego wniosku pracownika, rozliczyć wypracowanych przez tego pracownika godzin nadliczbowych czasem wolnym. Pracownik powinien zgłosić chęć odpracowania zwolnienia od pracy na piśmie.

W razie braku takiego wniosku i nieodpracowania czasu wolnego, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za nieodpracowany czas wolny. Nawet gdyby pracownik w innym dniu wypracował godziny nadliczbowe, pracodawca nie może ich skompensować czasem wolnym, o ile pracownik sam o to nie wniesie. Może się zatem zdarzyć, że pracownik wykorzysta 2 godziny czasu wolnego jednego dnia, a innego wypracuje 2 godziny nadliczbowe i pracodawca nie wypłaci mu wynagrodzenia za 2 godziny, ale będzie musiał wypłacić wynagrodzenie za 2 godziny nadliczbowe w normalnej wysokości wraz z odpowiednim dodatkiem.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑