Święta pracowników należących do Kościołów innych niż Katolicki

Większość dni ustawowo wolnych w Polsce przypada w dni będące świętami katolickimi. A co z pracownikami, którzy przynależą do innych Kościołów? 

Osobom tych wychodzi naprzeciw ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przewidziano w niej, że osoby należące do Kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Pracodawca może uzależnić zwolnienie wskazanych osób od pracy od odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Więcej na temat wymiaru czasu pracy i dni ustawowo wolnych w 2018 roku pisaliśmy wcześniej.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑