Czy klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych w trakcie rekrutacji jest konieczna?

Kandydat do pracy nie zawsze musi wyrażać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w toku rekrutacji.

Przeglądając popularne serwisy z ogłoszeniami o pracę zauważymy, że każde ogłoszenie kończy się formułą:

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

Czy osobna zgoda jest konieczna do przeprowadzenia procesu rekrutacji?

Osobna klauzula jest zbędna

Kodeks pracy w art. 22[1] § 1 daje pracodawcy uprawnienie do żądania i przetwarzania wybranych danych osobowych w toku rekrutacji z mocy prawa – na przetwarzanie tych danych dla celów rekrutacji kandydat nie musi wyrażać odrębnej zgody.

Zgoda nie jest wymagana dla następujących danych:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. imiona rodziców;
  3. data urodzenia;
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  5. wykształcenie;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Równocześnie jednak należy mieć na uwadze, że w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie pracy, do danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych. Co za tym idzie, jeśli pracodawca życzyłby sobie od kandydata szerszego zakresu informacji od wyżej wskazanego lub też zamierzałby wykorzystywać dane osobowe kandydata do celów innych, aniżeli postępowanie rekrutacyjne, do którego zgłosił się kandydat, przetwarzanie jego danych osobowych może mieć miejsce na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności za zgodą kandydata [art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych] .

W praktyce dane osobowe, zarówno w toku rekrutacji, jak i następnie w trakcie zatrudnienia, spędzają pracodawcom sen z powiek. Co bowiem, jeśli np. sam kandydat podaje – mimo braku nawet takiego żądania – dodatkowe informacje w procesie rekrutacji i nie wyraża równocześnie zgody na ich przetwarzanie? Czy pracodawca – bez zgody kandydata – może przechowywać jego dokumenty rekrutacyjne po zakończeniu procesu rekrutacji?

Na te i inne pytania, odpowiemy już niebawem.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑